Koji postupci uništavaju dobra djela?

Visits: 609 Today: 1

Postupci koji uništavaju čovjekova dobra djela su mnogobrojni tako da se ne mogu svi ni nabrojati. Nije stvar u tome da učinite neko dobro djelo, suština je to djelo sačuvati.Neka od tih djela su pretvaranje, kako bi neko vidio naše djelo, zatim činiti neko djelo suprotno propisima sunneta, takvo djelo je samo po sebi ništavno, prigovaranje Allahu, odnosno smatranje da smo svojim djelom uradili neko dobro prema Allahu, prigovaranje na datu sadaku ili učinjeno dobro, kao što Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, nemojte upropaštavati vašu sadaku prigovorima i uznemirenjem. (el-Bekara, 264)Veliki broj ljudi zna brojna djela koja uništavaju dobra djela. Uzvišeni Allah je kazao: O vjernici, nemojte podizati svoj glas iznad glasa Allahovog Poslanika, i nemojte glasno kod njega razgovarati kako međusobno razgovarate glasno, kako vam djela ne bi bila upropaštena da to ni ne osjetite. (el-Hudžurat, 2)

Uzvišeni Allah upozorava ashabe da ne podižu svoj glas u prisustvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da međusobno ne razgovaraju glasno kao kada su sami. Zamislimo, onda, kakva je situacija sa onim ko dadne prednost nečim tuđim riječima i nekom tuđem putu nad Poslanikovim riječima i Poslanikovim putem? Da li su njegova djela uništena a da on to nije ni primijetio.
Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ko ostavi ikindiju namaz, upropastio je svoje djelo. (Buhari)Jako je bitno znati ono što nam uništava djela onda kada ih činimo, ali i ono što ih može kasnije uništiti, kako bi se toga čuvali.
U jednom predanju se spominje: Čovjek učini neko djelo tajno, radi Allaha, djelo koje vidi samo Uzvišeni Allah, a onda ga ispriča. Tada se to djelo, iz registra tajnih, prebacuje u registar javnih djela. Ukoliko je čovjek to djelo ispričao želeći zbog toga popularnost, ugled i položaj, Allah će ga učiniti ništavnim.Postavlja se pitanje, da li tevba može povratiti izgubljeno djelo? Ukoliko je to djelo učinjeno s namjerom i radi nekog drugog, a ne radi Allaha, onda tevba to djelo ne može pretvoriti u dobro djelo. Tevba može samo pobrisati njegove posljedice i kaznu koja bi uslijedila bez tevbe. Čovjek tada ostaje i bez kazne i bez nagrade.Ukoliko je čovjek djelo učinio iskreno, radi Allaha, pa se onda u međuvremenu pojavila želja za popularnošću i isticanjem, onda, pokajanje može povratiti nagradu za takvo djelo.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: ibn Kajjim el-Dževzijje Prijevod i obrada: IslamBosna.ba