Kako postupiti prema roditelju koji čini otvoreni grijeh?

Visits: 279 Today: 2

Vidio sam svojim očima oca kako gleda porno filmove, i od tog momenta je pao u mojim očima. Smatram ga svojim ocem i ništa više, i ne želim sa njim graditi nikakve posebne odnose. Interesuje me da li o svemu tome trebam obavijestiti majku i svog mlađeg brata ili da se lično suočim sa njim i ‘’očitam mu lekciju’’?

Vijeće za fetve portala www.islamweb.com

Molimo Uzvišenog Allaha, dželle šenuhu, da uputi i popravi moralno stanje tvoga oca a da tebe i tvoju porodicu sačuva od razvrata. Dijete koje vidi svog roditelja u grijehu, ima obavezu da ga ukori zbog toga i podsjeti na pogubnost činjenja grijeha i na Allahovu kaznu, ali sve to uz korištenje primjerenih riječi i lijepog savjeta, jer se ukor (osuda) roditelja zbog grijeha razlikuje od ukora drugih ljudi, kao što smo to pojasnili u fetvama br. 134 356 i 13 288. Ako tvoj otac primi savjet i ostavi grijeh, to je najbolja moguća opcija, u suprotnom, dozvoljeno ti je da pomoć potražiš kod učenih i uglednih ljudi, ukoliko smatraš da bi oni svojim savjetom i autoritetom mogli uticati na tvog oca. Što se tiče obavještavanja mlađeg brata, mislimo da u tome nema neke posebne šerijatske koristi, osim sramoćenja oca pred njegovim sinom, a to nije dozvoljeno sve dok otac sakriva svoj grijeh i ne čini ga javno. Isti je slučaj i sa obavještavanjem majke, s tom razlikom što je majku dozvoljeno obavijestiti, ukoliko si siguran da to neće pogoršati njihove međusobne odnose i da je majka dovoljno mudra i sposobna da ga odvrati od spomenutog grijeha. U svakom slučaju, on je tvoj otac i roditelj, a dobročinstvo prema roditeljima je obaveza čak i onda kada čine javne grijehe. Allah najbolj zna.

saff.ba