Kako naučiti Kur’an kroz tri jednostavna koraka

Visits: 941 Today: 3

Važnost svetog teksta a je nesporna i neupitna. Kur’an je izvor svjetla i upute za muslimane.Potražiti ovo svjetlo je jedna od obaveza za svakog muslimana. S druge strane, učenje i razumijevanje Kur’ana donosi veliku snagu i značajne blagodati. Kao što beba uči hodati postepeno, tako i učenje Kur’ana ima svoje korake.A uspjeh na sljedećem koraku nije moguć bez dobrog savladavanja prethodnog.

Saznajte kako čitati Kur’an

Dakako, prije nego što počnete čitati Kur’an trebate naučiti arapsko pismo, izgovor, moguća spajanja kod arapskih slova i različite samoglasnike. Sve to mora biti u skladu s tedžvidom koji je popis pravila koja uređuju izgovor za vrijeme učenja Kur’ana. To znači izgovoriti svaki harf ispravno, to jest od svog izvorišta zajedno sa svojim propisanim osobinama kao što su dužina (medd), spajanje (idgam), uklapanje (iklab) i pauze (vakaf) itd. Tedžvid i njegova primjena se može naučiti samo sa kvalificiranim učiteljem. Pravila se mogu učiti zasebno, ali ispravna primjena i pravilan izgovor harfova se može postići jedino čitajući, slušajući i recitirajući pred kvalificiranim učiteljem Kur’ana. Unatoč prividnoj jednostavnosti ovog koraka, on ima ogroman značaj za uspješno učenje Kur’ana.

Zapamtite Kur’an

Poslanik (saws) je rekao: “Ko god uči Kur’an, zapamti ga i djeluje po njemu, na Sudnjem danu će mu bti stavljena kruna od svjetlosti, njeno svjetlo je poput sunčeve svjetlosti a njegovi roditelji će biti pokriveni sa dvije haljine vrijednije od cijelog dunjaluka i svega što je na njemu”. Pa će začuđeno upitati:” Čime smo ovo zaslužili”, pa će im biti rečeno:” Vaš sin je naučio Kur’an napamet”. (Al-Haakim). Kada ste naučili arapsko pismo i pročitali Kur’an nekoliko puta tada možete započeti sa pamćenjem Kur’ana. Prva stvar na koju morate obratiti pažnju je vaša namjera. Budite ubjeđeni da je vaša namjera da pamtite Kur’an samo radi Allaha. Ne postoji magični trik za dalje, samo ponavljati, ponavljati i ponavljati, iznova i iznova. Na ovoj fazi najvažnija je dosljednost. Trebate učiti nove ajete i ponavljati stare svaki dan, bez odmora i slobodnog dana. Opet to ne možete učiniti bez stručnog učitelja Kur’ana koji će vas preslušavati, provjeravati vaš izgovor i pomoći u teškim ajetima.

Razumite značenje Kur’ana

Napokon ste hafiz Kur’ana i možete recitirati bilo koji ajet koji želite. Sada možete početi učiti prijevod Kur’ana. Možete potražiti tefsir koji vam odgovara, ali to mora biti službeno odobren tefsir. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je Allahov Poslanik (saws) rekao: “Onaj koji kaže (nešto) o Kur’anu bez znanja, on je rezervisao mjesto u vatri”.Ili možete poslušati tefsir Kur’ana koji će biti lakši i praktičniji s obzirom da ćete biti vođeni od strane kvalificiranog mentora.Imajte na umu da je najvažnije za učenje Kur’ana kod djece koja se prvi put susreću s njim strogo pridržavanje ovih koraka. Za svaki od ovih koraka je potrebno vrijeme. Koliko vremena? To ovisi samo o vašoj dosljednosti i strpljenju. Čak i ako ne vidite rezultate tako brzo kao što želite, vidjećete ih kasnije ako budete marljivo učili.Da vam Allah olakša učenje Kur’ana.

Izvor: amazingquranpak.blogspot.ba
Za Akos.ba preveo i uredio: Moco Jasmin