Kako mi je učenje Kur’ana pomoglo da završim dva fakulteta i naučim sedam jezika?

Visits: 596 Today: 1

„Prije osnovne škole sam počeo hifz, pa sam učeći hifz stekao naviku da sve što pročitam naučim napamet.Dovoljno bi mi bilo jednom ili dvaput da nešto pročitam i da to naučim napamet, od riječi do riječi. Tako nam je nastavnica jednom zadala jednu priču da prepričamo, pa kad koga digne, niko ne zna, nisu ni pročitali, a ja kad sam ustao ponovio sam je svu napamet, pa je to zadivilo nastavnicu…Škola me je prekinula u hifzu, pa sam ga kasnije dovršio, ali sam stekao tu naviku da sve nabubam napamet.“, ovo su riječi hadži hafiza Halida Hadžimulića kojima opisuje koliko mu je učenje Kur’ana napamet pomoglo u obrazovanju i kasnijem radu.I zaista, kad se osvrnemo na njegov život možemo vidjeti koliko mu je Kur’an pomogao da ostvari velike uspjehe.

Hafiz Kur’ana je postao u svojoj osmoj godini života, a tečno je poznavao sedam svjetskih jezika. Takođe, završio je dva fakulteta. Rođen je 1915. godine, a hifz je završio 1923. godine, u osmoj godini. S Kur’anom se družio cijelog života, podučavajući i prenoseći znanje. Učio je hafiske mukabele u slijedećim džamijama: Begova, Careva, Ferhadija, Čekrčijina, Baščaršijska i Kasum –ćatib džamija.Tečno je govorio sedam jezika: arapski, perzijski, turski, francuski, njemački, engleski i latinski. Ima diplome s dva fakulteta, Filozofskog fakulteta u Zagrebu (romanistika) 1942., te Filozofskog fakulteta u Sarajevu (anglistika) 1955. godine.Dužnosti imama je obavljao u slijedećim džamijama: Kasum-ćatib i Sarač Ismail od 1945. do 1967., Ferhadija 1966. godine, a potom je narednih 27 godina bio glavni imam i hatib Careve džamije u Sarajevu.

Takođe, radio je kao službenik u Vakufskoj direkciji u Sarajevu od 1947. fo 1960. godine, te kao bibliotekar u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu od 1961. do 1986. godine. Na ahiret je preselio 8. januara 2011. godine, ostavivši iza sebe u naslijeđe veliku ljubav prema Kur’anu i islamu.Ovaj članak je skromno sjećanje na lik i djelo našeg velikana hafiza Hadžimulića, uz dovu Milostivom Allahu da mu se smiluje i podari najveće džennetske deredže koje je obećao čuvarima Svoje Knjige.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić