Kako islam rješava problem neoženjenih i neudatih?

Visits: 692 Today: 1

Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna

Mnogi muškarci i žene koji su ostali sami izvan konvencionalnog doba za ženidbu ili udaju, predstavljaju hronični problem u mnogim društvima, bilo da je u muslimanskom ili nemuslimanskom, i problem je alarmantne prirode. Veliki broj muškaraca i žena se ne mogu vjenčati i osnovati porodice; činjenica koja otvara Džehenemska vrata razvrata i obrnuto. Kad društvo gubi čednost to ne može dobiti pozitivnu sadašnjost, niti obečavajuću budućnost.

Ipak prije nego što navedemo kako islam rješava ovaj problem, definisat ćemo veličinu samog problema, njegove korjene, kao i neizbježne posljedice.

Iskreno govoreći, to smo mi, ljudska bića koja uzrokuju ovaj problem i tjeraju ga ka površini. Da ne komplikujemo stvari i ne stavljamo teške uslove za partnere, ovakve stvari se ne bi dešavale. Niko nije mogao predosjećati da će ogroman broj mladića i djevojaka imati ovaj problem da se vjenčaju i započnu porodični život, dodajući novu ciglu strukturi društva.

Međutim, to smo mi, odgovorni za stvaranje takvih problema kao što su obično upravljanje lažnim i umjetnim navikama, običajima i konvencijama šerijata, ponekad idemo do nemogućeg. Mi smo ti koji zahtjevaju od partnetra da ima dobru kuću, namještaj, auto, dobar posao i slično.

Štaviše, neki mogu zahtjevati od partnera da ima štednje u bankama i sl. Te paralizovane odredbe i nepotrebni zahtjevi čine se preteškim za jednog mladića/djevojku da osnuje svoju porodicu i to uzrokuje da se ovaj problem pogorša.

Nakon toga, taj problem mogu uzrokovati i sami roditelji koji gledaju na svoje kćerke ili sinove kao na trgovačku robu, tako da oni postavljaju teške uvjete mladićima/djevojkama, ili preciznije „kupcima“.

RJEŠENJE SA ASPEKTA ISLAMA

Praksa onih koji vjeruju u Allaha dž.š. i njegovog Poslanika s.a.v.s je da traže najbolje moguće rješenje za bilo koji problem sa kojim se suočavaju u Knjizi Allaha dž.š. i sunnetu njegovog Poslanika s.a.v.s. Ako su čvrsti u svojim uvjerenjima, a ako Allah hoće, oni će sigurno naći pravo rješenje u njima.

Gledajući u Allahovu dž.š. Knjigu naći ćemo da Allah dž.š. poziva roditelje ajetima,

Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne! (An-Nur 24:32-33)

Ovi ajeti nam kazuju da roditelji djevojaka i mladića trebaju požuriti sa vjenčanjem, kako bi svoju djecu sačuvali od zavođenja, iskušenja i zla.

Osim toga za roditelje je pohvalno i/ili naređeno da se olakša pitanje braka za mladiće i djevojke, čak iako bi oni ili jedno od njih bili siromašni, kao što Allah dž.š izjavljuje da je brak jedan od načina bogaćenja. Na isti način, prenosi se od Ebu Hurejre r.a da je Muhammed a.s rekao:

Trojici je obećana pomoć Allaha, među njima je “… onaj koji se vjenča da bi sačuvao svoju čednost ….” (Sunan An-Nasa’i)

Kao što Allah dž.š. obavezuje sebe da pomogne i obogati one koji se vjenčaju u svrhu ispunjenja vlastite čednosti. Pogledajmo sljedeći praktični primjer iz života Muhammda s.a.v.s. kada je neki čovjek došao kod njega izjavljujući mu namjeru da se vjenča. Poslanik s.a.v.s. mu je rekao: “Daj joj bilo šta, čak ako bi to bio i željezni prsten.” (Buhari)

U islamu, osnovni kriterij da roditelji odobre brak kćerki ili sinu jeste taj da partner ima čvrstu vjeru u Allaha dž.š i da ima lijepe manire. Ebu Hatim El- Muzani prenosi od Muhammeda a.s da je rekao: “Kada neko sa čijom ste religijom i manirima zadovoljni dođe kod vas (da zaprosi ženu koja je pod vašom zaštitom) udajte je za njega. Ako ne učinite to onda će biti nemira (fitna) i nesloge (fasad) na zemlji. Oni rekoše: ‘O Allahov Poslaniče! Šta ako bude nešto vezano za njega? On odgovori: “Kada neko sa čijom ste religijom i manirima zadovoljni dođe kod vas (da zaprosi ženu koja je pod vašom zaštitom) udajte je za njega.“ I On (Mir i blagoslov neka su na njega) reče ovo tri puta.” (Tirmizi)

Muslimanska društva ne vole da imaju velik broj neženja i neudatih djevojaka. Sljedeća priča iz vremena Poslanika s.a.v.s., i njegovim plemenitim ashabima (Allah bio zadovoljan sa svima njima) pokazuje to na vrlo jasan način kao islam rješava problem neudatih žena ili udovica. Esmu ‘bint’ Umais prvi je oženio Ja`far ibn Ebu Talib, preselila se s njim u Etiopiju i rodila mu troje djece. Zatim je Ja`far pogunio u bitci Mu’tah i ona je ostala udovica. Nakon što je prošao period čekanja, zaprosio je Ebu Bekr koji je oženio i kojem je rodila neku od njegove djece. Ona je stekla njegovo potpuno povjerenje, da je on odredio da mu ona opere tijelo poslije smrti. Nakon Ebu Bekrove smrti, udala se za Ali ibn Ebu Taliba i rodila mu neku od njegove djece.

Dakle, to je stvar izbora za ženu čiji je muž je umro ili je razvedena, da se može vjenčati ili suzdržati se od udaje. Ona ima puno pravo da izabere za sebe kako bi zatvorila vrata bilo kakve korupcije ili odstupanja.

Konačno, rješenje ovog problema kao i bilo koji drugi problem može se naći u knjizi Allaha dž.š., i u sunnetu Njegovog Poslanika s.a.v.s., samo trebamo znati gdje gledati i tumačiti pronađene tekstove propisno i ispravno. Allah Svemogući objavio je u časnom Kur’anu,

«Danas sam vam vašu vjeru usavršio i Svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.« (El-Maide, 3.)

Autor: A. S. Halawani

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba prevela i obradila: Mersiha Hasković