Kako da “provjerite” da li Vas Allah voli?

Visits: 561 Today: 2

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Pitao sam se: da li me, zaista, Allah voli?” Zaintrigiralo me ovo pitanje, pa sam se sjetio da Allahova ljubav prema Njegovim robovima dolazi preko uzroka i svojstava iskrenih vjernika koja su opisana u Kur’anu. Premetao sam ta svojstva i uzroke po svom sjećanju kako bi ih suprostavio i uporedio sa mojim stanjem i kako bi dobio odgovor na gornje pitanje.Između ostaloga, otkrio sam da Allah voli bogobojazne, a ja se ne usuđujem sebe svrstati među njih.Otkrio sam da Allah voli strpljive, pa sam se sjetio manjkavosti i nedostatka strpljivosti i sabura kod mene.Otkrio sam da Allah voli mudžahide i trudbenike, pa sam se sjetio svoje nemarnosti i nedostatka snage.Otkrio sam da Allah voli dobročinitelje, a ja sam od takvih udaljeniji nego od svih prethodno spomenutih.U tom trenutku prestao sam pretraživati ostala svojstva i uzroke koji vode do Allahove ljubavi i pobojao sam se da kod sebe ne mogu naći ništa zbog čega bi me Allah volio.Počeo sam ispitivati i provjeravati svoja djela i vidio sam da je većina mojih djela pomiješana sa bezvoljnošću, nedostacima i grijesima. Onda su mi naumpale Allahove riječi: ”Allah voli one koji se mnogo kaju”, i učinilo mi se kao da su upučene upravo meni i onima koji su slični meni, pa sam počeo ponavljati riječi istigfara i tevbe: ”Estagfirullah ve etubu ilejhi, estagfirullah ve etubu ilejh!”, ne bi li me Allah pridružio onima koje On voli.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Pročitajte još: Svemogući odgovara na svaki naš poziv sve dok…

Svemogući odgovara na svaki naš poziv sve dok ne gubimo nadu. Moramo nastaviti da tražimo entuzijastično čak iako to znači godinama…
Stalno ponavljanje poziva je VELIKI čin ibadeta. Jednog dana, kada bude pravo vrijeme, mi ćemo dobiti ono što smo cijelo vrijeme tražili.
Nikada nemojte gubiti nadu u Milost Svemogućeg, jer On zna kada je za nas najbolje da dobijemo ono što želimo, ukoliko je to dobro za nas.
One koji nastoje da zadovolje Stvoritelja, On će uvijek zadovoljiti. On nas nikada neće iznevjeriti, ali mi iznevjerimo sami sebe upuštanjem u grijeh.

Piše: Mufti Ismail Menk, islambosna.ba