Kako da prestanemo sa ogovaranjem?

Visits: 6991 Today: 1

Kako da prestanemo sa ogovaranjem?

  1. Učimo dovu, na sedždi, između ezana i ikameta, u posljednjoj trećini noći, da nam Allah čuva jezik lošeg govora.
  2. Kada god nekoga ogovorimo, tražimo za njega oprosta pet stotina puta.
  3. Navikavajmo se da branimo čast osobe koja bude ogovarana u našem prisustvu.
  4. Imajmo na umu da od ogovaranja nemamo nikakve koristi. Naprotiv, naša djela poklanjamo drugom.

Sead Kumro