Kada poželiš učiniti grijeh, učini to na mjestu…

Visits: 878 Today: 3

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Prenosi se da je Ibrahim ibn Edhem rekao: ”Tražite znanje radi djela, jer mnogo je ljudi koji posjeduju znanje poput brda, a djela im poput zrna gorušice.”Neki čovjek se žalio Ibrahimu ibn Edhemu na mnogobrojnost porodice, a malo nafake, pa mu je Ibrahim ibn Edhem rekao: ”Pošalji meni svako dijete kojem Allah nije odredio nafaku.” I čovjek je ušutio.Ibrahim ibn Bišar, priča: ”Boravio sam sa Ibrahimom ibn Edhemom u gradu Tarablusu, a sa sobom sam imao samo dva somuna za nas dvojicu. U jednom trenutku naišao je siromah i tražio od mene somune, pa mi je Ibrahim ibn Edhem rekao: ‘Podaj mu somune!’ Ja sam se dvoumio, a on mi je rekao: ‘Šta je s tobom, podaj mu somune!’ Dao sam siromahu somune, čudeći se postupku Ibrahima ibn Edhema koji je znao da više nemamo ništa za jelo. Primijetio je to Ibrahim pa mi je rekao: ‘Znaj da ćeš sutra naći ono što do sada nisi. Naći ćeš sutra, na Sudnjem danu, ono što si udijelio, a nećeš naći ono što si ostavio iza sebe, pa se pripremi za susret sa Allahom, jer ne znaš kada će te iznenaditi Allahova odredba.”

Neki je čovjek sreo Ibrahima ibn Edhema i rekao mu: ”Ja želim da ti poklonim ovaj ogrtač, pa primi hediju od mene.” Ibrahim ibn Edhem mu je rekao: ”Ako si bogat, uzet ću tvoj ogrtač, a ako si siromah neću ga uzeti.” Čovjek je odgovorio: ”Ja sam bogat.” Onda ga je Ibrahim ibn Edhem upitao: ”Koliko iznosi tvoje bogatstvo?” Odgovorio je: ”Dvije hiljade zlatnika.” Ponovo ga je upitao: ”A da li bi želio da imaš četiri hiljade zlatnika?” ”Da”, odgovorio je čovjek. Tada mu je Ibrahim ibn Edhem rekao: ”To znači da si ti siromah a ne bogataš. Neću uzeti tvoj ogrtač.”Ibrahim ibn Edhem je pozvan na jedno sijelo, pa kada je došao među ljude oni su počeli ogovarati druge muslimane, a onda im je Ibrahim rekao: ”Kod nas je običaj da se meso jede nakon pogače, a vi ste odmah počeli sa mesom.”Ljudi su tražili od Ibrahima ibn Edhema da ih posavjetuje i da im nešto korisno oporuči, pa im je Ibrahim rekao: ”Kada vidite da su ljudi zauzeti dunjalukom, vi sebe zaposlite djelima Ahireta; kada ljudi budu zauzeti ukrašavanjem svoje vanjštine, vi budite zauzeti ukrašvanjem svoje nutrine; kada ljudi budu zauzeti obrađivanjem zemlje i izgradnjom dvoraca, vi budite zauzeti izgradnjom posljednjeg staništa; Kada ljudi budu zauzeti služenju stvorenjima, vi budite zauzeti služenjem Stvortelju; kada ljudi budu zauzeti istraživanjem tuđih mahana, vi budite zauzeti istraživanjem svojih mahana; uzmite od dunjaluka poputninu koja će vam biti dovoljna za Ahiret, jer dunjaluk je ahiretska njiva.”

Rekao je Vuhejb ibn Vird: ”Ne budi od onih koji javno proklinju šejtana, a u tajnosti sa njim prijateljuju.”Prenosi se da je Zun-Nun el-Misri, rekao: ”Pokvarenost dolazi zbog šestero: zbog nedostatka nijeta za činjenje djela koja donose korist na Ahiretu, zbog toga što su ljudska tijela postala zalog strastima, zbog toga što je ljude nadvladala duga nada i pored kratkoće dunjalučkog života, zbog toga što su dali prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvom Stvoritelja, zbog toga što slijede svoje hirove, a okrenuli su leđa sunnetu, zbog toga što su malobrojnost grijeha prvih generacija uzeli kao olakšavajuću okolnost za sebe i svoje griješenje, a zakopali su i zaboravili mnoge njihove vrline i dobra djela.”Prenosi se da je Hatim el-Esam, rekao: ”Neka te ne obmanjuje ljepota i dobrota nekog mjesta na dunjaluku, ta ne postoji ljepše i bolje mjesto od Dženneta, pa je Adema u Džennetu snašlo ono što ga je snašlo. Ne obmanjuj se mnoštvom ibadeta, ta Iblisa je nakon dugog perioda ibadeta i pokornosti snašlo ono što ga je snašlo. Ne obmanjuj se količinom znanja, ta Bel’am ibn Baura je poznavao najuzvišenije Allahovo ime, pa vidi šta ga je snašlo (Allah ga u Kur’anu opisuje kao psa koji stalno dahće, nakon što je, zbog dunjalučkih blagodati, napustio Pravi put). Ne obmanjuj se gledanjem i poznavanjem dobrih i pobožnih ljudi, ta nema boljeg niti pobožnijeg čovjeka od Muhammeda, s.a.v.s., pa njegovoj rodbini (koja nije primila islam) ništa nije pomoglo to što su ga vidjeli i poznavali.”Rekao je također: ”Kada bi neki pobožan i ugledan čovjek sjedio pored tebe i zapisivao ono što govoriš, ti bi sigurno pazio šta ćeš govoriti. A tvoj govor se svakodnevno izlaže Allahu, a opet ne paziš šta govoriš.”Neki čovjek tražio od Hatima el-Esama da ga posavjetuje, pa mu je Hatim el-Esam rekao: ”Kada poželiš učiniti grijeh, učini to na mjestu gdje te Allah ne vidi.”[11]