Kad neko popljuje Tursku, pljuje sam sebe.

Visits: 1541 Today: 1

Kažu slaninari da nam Turska ništa nije donijela.
Donijela nam je Holandija u Srebrenici. I Amerika pred Banja Lukom. Donose nam i dalje, nazivanjem Alagića ratnim zločincem.
Nije Turska ništa uradila za nas. Osim što je obnovila tolike džamije koje njihova braća porušiše. Što je omogućila rekonstrukciju Starog Mosta. Jednog od bezbroj infrastrukturnih stubova Bosne koji ne bi postojali da ne bi te mrske Turske.
Nisu ni Osmanlije doprinijele Bosni. Osim što su podigli većinu gradova i čaršija, drumova i mostova, kula i bedema. Osim što su nam donijeli Islam, kompletnu kuhinju koju bosanskom zovemo, što su stvorili sevdah i ilahije svojim uticajem.
Mehmed Sokolović najveći vezir u historiji Carstva.
Ahmed Džazir trijumfovao nad Napoleonom.
Ishak Ishaković osnivač Skopja, Sarajeva i N.Pazara,
Ferhat Sokolović osnivač Banjaluke.
Osman Resulbegović osnivač Trebinja.
Koji je Indijanac postao premijer (veliki vezir) u novoj Americi ? Osamnaest Bošnjaka su bili veliki veziri Osmanske države.
Bošnjaci nisu tretirani kao niža rasa nego kao vladajuća klasa. Bosanski jezik je očuvan a bošnjačka domovina izgrađena kao nikada do tada. Bošnjačka literatura je procvala i na orjentalnim i na bosanskom jeziku.
Dok su komšije ostale da spavaju sa kravama na zemlji, Bošnjaci su dobili jastuk, čaršaf, jorgan, jatake, dušek, sapun, česmu u avliji (sve Turcizmi).
Kad neko popljuje Tursku, pljuje sam sebe.
Preuzeto sa FB profila: Vildana Hajdarpashic