JOŠ JEDAN UDAR AKTUELNE VLASTI NA VEĆ OSIROMAŠENE GRAĐANE BIH : ZASTUPNIK U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA F BIH IZ STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (A SDA BIH), MIRSAD TOPČAGIĆ

Visits: 576 Today: 5

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH iz Stranke demokratske aktivnosti (A SDA BiH), Mirsad Topčagić, i stranka koju predstavlja smatra  potpuno neprimjerenim aktivnosti Porezne uprave F BiH po pitanju retroaktivne naplate poreza na dohodak licima koja obavljaju samostalne djelatnosti putem interneta koji svoje prihode ostvaruju iz inostranstva,  kao i naplatu poreza na poklone iz inostranstva.

Ovo je još jedan udar na ovaj naš, već osiromašeni narod, i žalosno je da aktuelna vlast putem Porezne uprave  na ovakav način tretira, s jedne strane našu dijasporu, koja je poslala ogroman novac svojim porodicama, humanitarnim projektim u domovini i sl., a  s druge strane, mlade i sposobne ljude koji svojim djelatnostima obezbjeđuju značajan priliv deviznih sredstava iz inostranstva.

Stav stranke A SDA BiH i mene lično je da je ovakva praksa Porezne uprave F BiH nedopustiva. Smatramo da zarada koju ostvare naši informatički stručnjaci i ostali freelenceri iz inostranstva mora proći kroz sistem poreza, ali o tome treba donijeti pravedan i pravilan zakon o kojem će biti  blagovremeno upoznati, a ne da se obračun poreza na dohodak vrši retroaktivno od 2015. godine.

S obzirom da se Porezna uprava F BiH poziva na Zakon o porezu na dohodak koji je u primjeni od 2009. godine, postavlja se pitanje zašto isti nisu vršili obračun i naplatu poreza na dohodak u ovim slučajevima od dana primjene zakona. Dakle, riječe je o jednoj potupuno nedosljednoj aktivnosti Poreske uprave, pa čak i mislim da je u pitanju arbitrarna primjena njihovih ovlaštenja, koja je popuno nedopustiva i koja bi trebala biti sankcionisana od strane nadležnih državnih organa.

Isto tako, licima koja na ovaj način ostvaruju prihode iz inostranstva ne priznaju se rashodi koje oni ostavare u obavljanju djelatnosti, mada zakon propisuje da se određeni iznos poslovnih rashoda može odbiti od prihoda, pa samim tim i oporezivanja.

Mislim da je ova aktivnost Porezne uprave potpuno nepromišljena, jer ovi ljudi jednostavno nisu spremni na ovakav finansijski udarac i sad moraju rasprodavati imovinu i opremu koja im je potrebna za rad da bi platili porez. Aktuelna vlast svojim postupcima jednostavno primorava mlade i sposobne ljude da napuste BiH, umjesto da čini sve da država ne ostane bez ovih ljudi!

Dakle, da sumiram. Poklone koje naši građani ostvare iz inostranstva od svojih bližnjih, kao i prihodi za finansiranje humaniratnih i sličnih aktivnosti ne bi se trebali uopće oporezivati. Nadalje, potrebno je izvršiti jasno zakonsko definiranje statusa freelancera, iznos poreza na dohodak, kao datum i primjene, odosno da se definiše datum od kojeg počinje teći obaveza plaćanja poreza na dohodak, a nikako da se to vrši retroaktivno.

Novi Horizonti