Jeste li znali ovaj podatak o Hadžerul Esvedu, Crnom kamenu u zidu Kabe?

Visits: 1748 Today: 1

Zbog čega je pocrnio Hadzeru-l-esved (Crni kamen ugrađen u Kabi) koji je inače bio bijel?

JESTE LI ZNALI?

Da je Crni Kamen (El-Hadžerul-esved) spušten na Zemlju iz #Dženneta.

Ibn Abbas, radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:

“Crni kamen spusten je iz Dženneta, bio je bjelji od mlijeka pa je pocrnio od ljudskih grijeha.” (Tirmizi, 3/541/877, i okarakterizirao ga je autentičanim)

Kada je riječ o Crnom kamenu, mnogi ljudi griješe smatrajući da je kompletna crna masa u srebrnom okviru – Crni kamen.

Međutim, od Crnog kamena u ovoj masi ima samo osam manjih parčadi koja su uočljiva, a nalaze se otprilike na sredini crne mase.

A Allah najbolje zna.

Dova,moje najjače oružje

Hadžerul-esved je svojim rukama ugradio Muhammed a.s.
Ka’ba je kroz historiju ljudskog roda građena, rušena, popravljana i obnavljana. Muhammed a. s. je bio svjedokom rekonstrukcije Ka’be. Kada je za vrijeme Muhammed a.s. vršena rekonstrukcija Ka’be, pri samom završetku došlo je do spora među arapskim plemenima kome će pripasti čast da u zidove Ka’be ugradi Hadžerul-esved. Pošto dogovor nije postignut, riješili su da ko prvi naiđe u dvorište Ka’be razriješi njihov spor. Allahovom odredbom je prvi u Harem Ka’be došao Muhammed kojeg su svi poštovali, poznavali i priznavali kao mudra, pravedna, iskrena, poštena i pouzdana čovjeka. Svi su se složili da im on bude arbitar u sporu oko Hadžerul-esveda. Da bi zadovoljio strane u sporu, Muhammed skida svoj ogrtač, na njega stavlja kamen Hadžerul-esved, poziva predstavnike plemena da skupa uzmu za rubove ogrtača i podignu ogrtač sa kamenom do visine mjesta gdje treba biti ugrađen u zidove Ka’be. Iznenađeni, ali zadovoljni mudrošću, prvaci arapskih plemena uzimaju za rubove ogrtača i na njemu podižu kamen do mjesta ugradnje. Muhammed uzima kamen Hadžerul-esved i lično ga ugrađuje u zid Ka’be. Ovim činom svi su bili zadovoljni. Allahova je milost bila da mubarek ruke Muhammeda, koji će kasnije biti Božiji Poslanik, ugrade Hadžerul esved u zidove Ka’be piši preporod