IMAM DVADESET I DEVET GODINA I JOŠ SE NISAM UDALA

Visits: 514 Today: 4

Pitanje: Šejh, ja imam dvadeset i devet godina, i još nisam udata. Uvijek molim Allaha da me blagoslovi sa pobožnim mužem koji će mi pomagati i vjerski i dunjalučki. Sigurna sam da će mi se Allah odazvati uskoro. Znam za sva preporučena vremena u kojima treba više doviti. Moj problem je to što osjećam da svaki ibadet koji radim je sa ciljem da mi se Allah odazove na moju dovu. Postim jer se dova postača ne odbija, klanjam u dubokoj noći jer se dova tada prima, klanjam sunnete jer time hoću da se približim Allahu da bi mi primio dovu. Ukratko; osjećam da moji ibadeti nisu samo Allaha radi, i ovaj osjećaj me guši. Šta da radim?

Još jedna stvar, postajem umorna od toga što nisam udata, ustrajavam da dovim Allahu jer znam da je Allah Blagi, Plemeniti, ali se bojim grijeha, bojim se da moja dova nije uslišana zbog mojih grijeha, dajte mi savjet i dovite za mene. Molim vas, dovite Allahu da me blagosovi sa pobožnim mužem, i boljim nego što ja zaslužujem. Da vas Allah nagradi i podari vam najvisočiji Džennet.

Odgovor: Hvala pripada Allahu.
Allah Uzvišeni, kaže, prijevod značenja:
“moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” [En-Nisā’ 4:19]
“Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” [El-Bekrare 2:216]
Prenosi se da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao: “Jahao sam iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana i on je rekao: ‘O dječače, hoćeš li da te podučim riječima? Čuvaj Allaha – brinut će se za tebe. Čuvaj Allaha – čuvat će te. Ako tražiš, traži od Allaha, a ako tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj da ako ti se narod skupi i pokuša koristiti u nečemu, neće ti koristiti u ničemu osim u onome što je Allah odredio, a ako bi se skupili da ti naštete, neće ti naštetiti osim u onome što je Allah odredio. Pera su se podigla i listovi osušili.’” Tirmizi, 2516.
Ono na što moraš obratiti pažnju jeste da budeš zadovoljna sa svojom situacijom i da shvatiš da je ono što ti je Allah odabrao najbolje, i to što nešto propuštaš može biti dobra stvar.
Nemoj dopustiti da došaptavanja šejtana prokletog utječu na tebe i da te odvode sad na jednu stranu sad na drugu. Nego, ti trebaš biti onakva kako tvog Gospodar želi od tebe da budeš, i biti zadovoljna na Njegovoj odredbi i zahvaliti Mu na blagodatima. Razmišljaj o Allahovim blagodatima sa kojim je te počastio, i ne brini. Budi zauzeta sa ibadetom Allahu i napravi seb raspored da poslije sabaha učiš Kur’an, zikriš i doviš. Prisustvuj predavanjima, hutbama i islamskim konferencijama. Na ovaj način ćeš se opusiti i naći smiraj. Uvijek se smiri na riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ” Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. “ Muslim, 2999.
Budi blaga prema sebi, i znaj da ima na milijone žena kao što si ti – koje nisu date, ali mnoge od njih su možda sretnije od onih koje su udate.
Molim Allaha da ti otvori srce za zadovoljstvo na Njegovoj odredbi i da ti dadne smiraj sa tvojim stanjem, i da ti ispuni srce sa srećom. Bolje ti je nego mnogim drugima!
Da li se tvoja tuga što nisi udata poveća kada vidiš ženu, njenog muža i djecu da idu na put? Da li te to podsjeća da si sama, bez muža i djece?
Da li ti to daje osjećaj da ti je učinjena nepravda, ili da si nesretna, ili da ti je nešto uskraćeno?
Sačekaj malo, nemoj dopustiti da ti negativni osjećaji frustracije nadvladaju tobom i povećaju tvoju tugu i očajanje.
Ti si vidjela samo jedan dio porodičnog života, ali ima mnogo toga još što nisi vidjela.
Možda, da vidiš ženu koja ima bezosjećajnog muža koji ne pokazuje samilost, i da čuješ njeno žaljenje na njene stalne probleme sa njime, hvalila bi Allaha što te je sačuvao braka.
Ako bi sjela sa raspuštenicom koja se žali na svoju sudbinu i kaže da se kaje što je se i udala, i da je slušaš dok se žali o tome koliko je trpila i koliko je patila dok se nije razvela, i povratila osjećaj sigurnosti, možda ćeš zahvaljivati Allahu što nisi udata i što ti se nije desilo ono što i njoj.
Ako razmisliš o tome kako hiljade žena pate u braku i o drugima čiji su brakovi popucali – kroz šta su morale sve proći – to će smanjti osjećaj žaljenja koji imaš jer nisi udata.
Na ovaj način ćeš otkloniti takav osjećaj teškoće, i zamijenit ćeš taj osjećaj sa lijepim osjećajem zadovoljstva, koji će ti zaraditi Allahovo zadovoljstvo, kao što sam rekao u prethodnoj poruci.
Sjeti se tvojih prijateljica koje se stalno žale a svoje muževe, koje stalno galame i koje su stalno ljute, i sjeti se toga kako si ti sačuvana toga.

Sjeti se svoje komšinice koja je izašla iz kuće plačući jer ju je muž uradio i povrijedio.

“Došla sam u svoje četredesete i još nisam udata, i zahvaljujem se Allahu za sve što mi je odredio. Na početku sam bila tužna i uznemirena kada god sam bila sama, i žalila sam se na svoju nesreću kada bi se god neka od mojih prijateljica udala. Nisam imala nikakve uslove ili posebne osobine muškarca za kojeg bi se htjela udati; bila sam spremna prihvatiti bilo kojeg pobožnog muškarca. Ali su godine prolazile a takav mušakarac mi nije dolazio. Počela sam se povlačiti od ljudi da ih ne bi gledala kako me sažaljevaju, ali nisam im mogla u potpunosti pobjeći, jer sam to vidjela u očima mojih roditelja, braće i sestara koji bi dovili za mene svaki puta kada bi me vidjeli. Jednog dana na kraju mjeseca šabana, dok smo se pripremali za blagoslovljeni mjesec ramazan, Allah me je uputio da nabavim mushaf samo za sebe. Odlučila sam pročitati čitav Kur’an, ali sam uvijedjela da mi to teško ide jer ga nisam čitala zadnjih deset godina. Također, imala sam poteškoća da razumijem neke ajete, tako da sam kupila tefsir (komentar) Kur’ana, pa sam i njega čitala da bi razumjela ajete Kur’ana koje sam čitala. Ramazan je prošao ali moja privrženost Kur’anu nije prestala; nastavila sam čitati Allahove ajete i njihovo tumačenje.
Onda je došao dan kada sam došla do ajeta u suri el-Kehf (prijevod značenja): ‘Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.’ [El-Kehf 18:46] Pitala sam se, šta znači: ‘ a dobra djela, koja vječno ostaju‘? Pa sam pronašla u tefsiru da to znači sva dobra djela.
‘Zaljubila’ sam se u sva dobra djela kao što je namaz, post, sadaka, tesbih, tahmid, tehlil i tekbir. Sreća je počela puniti moje srce i postala sam zadovoljna. Puno se zahvaljujem Allahu jer me je uputio na ovaj put i podučio ovome.”
Sestra Um Jeman dodaje:
“Ali ovo nije poziv na monaštvo, nego je ovo poziv da se prihvati Allahova volja i Njegova odredba.”
Muhammed Rašid el-‘Uvejd, Gajr Mutezavvidžat velakin Sa’idat (Ne oženjen (udata) ali sretan/a), 1/4-7.
“Ali svaka djevojka bi trebala razumiti da je svrha ovog života biti istinska Allahova robinja ovo je i u posebnom i u globalnom smislu. Ako ima priliku da osnuje muslimansko domaćinstvo, onda će se ta djevojka približiti Allahu tako što će se udati i odgajati djecu, podizati nam generacije kakve želimo.
Ali ako se to ne desi, onda ima i mnogo drugih načina obožavanja Allaha, od koji je najprije pozivanje drugih Allahu. Tako da bi se trebala usredotočiti na žene koje su skrenule sa Allahovog puta i ponašati se prema njima kao svojim kćerkama i upućivajući ih na Allahov Pravi put.’Onaj koji poziva ljude na uputu imati će istu nagradu kao i oni, bez da se njima imalo umanji od nagrade.’
Pa, smatraj muslimansku zajednicu kao svoj dom, i budi svjetionik upute, istine, pravde i znanja, i hajdemo posavjetovati jedno drugo na istinu i na strpljenje.‘Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro’ [Et-Tevba 9:120].”
Muhammed Rašid el-‘Uvejd, Gajr Mutezavvidžat velakin Sa’idat (Ne oženjen (udata) ali sretan/a), 1/12.
Također pogledajte pitanja pod brojevima 21234 i 72257.
A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/consult/112172