Hvala reprezentaciji Maroka🇲🇦 Veoma smo ponosni na vas.

Visits: 472 Today: 1

Hvala reprezentaciji Maroka🇲🇦.
Veoma smo ponosni na vas.
Upoznali ste svijet sa našim moralom vjere, ponosom, privrženošću cilju,
ponosom na porijeklo i
pravom roditelja kod njihove djece.
Mnogo vise ste osvojili, osvojili se svijet.❤️🕊
Vjernik je Allahu s.w.t., zahvalan na svakom stanju, sedzda zahvale.🇲🇦❤️🕊

Edisa Cerimic