Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da je vlast…

Visits: 296 Today: 1

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da ne očajavam i ne gubim povjerenje ni u jednog čovjeka, jer je uputa, isto kao i zabluda, bliža čovjeku od pertli na njegovoj obući. Omer je malo zakasnio sa primanjem islama, ali je zato pretekao druge u dobrim djelima.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da vjernik pokazuje izniman odgoj i poniznost u svom odnosu prema Allahu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., molio je Allaha da pomogne islam i učini ga ponosnim preko Omera ibn Hattaba, pa mu je Allah uslišao dovu. Međutim, Omer je i nakon toga, zbog svog edeba i odgoja, govorio: ”Mi smo narod kojem je Allah dao ponos u islamu i kad god budemo tražili ponos mimo islama, Allah će nas poniziti.”

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da se vojnici islama rađaju odjednom. Hazreti Omer je, čim je primio islam, pitao Allahovog Poslanika: ”Allahov Poslaniče, zar mi nismo na istini i zar mušrici nisu na zabludi?” ”Da”, odgovorio mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. Na to je Omer rekao: ”Zašto onda dozvoljavamo poniženje našoj vjeri? Allaha mi, ja ću izaći da javno propagiram islam.” Omerovo primanje islama značilo je zapravo pobjedu islama.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da postoje iskreni Allahovi robovi preko čijih jezika se potvrđuje Allahova istina. Omer ibn Hattab bio je jedan od njih. Njegovo mišljenje i njegovi prijedlozi da se zabrani alkohol, njegov stav prema zarobljenicima, kao i stav o pokrivanju žena muslimanki, koje je izrekao na Zemlji, Allah je potvrdio objavom sa nebesa, odnosno ajetima kojima se zabranjuje alkohol i naređuje hidžab, i koji će se učiti do Sudnjega dana.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da slobodan čovjek nije i ne može biti zadovoljan tlačenjem drugih ljudi, bez obzira koje su vjere, te da se trebamo lijepo ophoditi prema ljudima, a konačni sud prepustiti Allahu, dž.š. Ostale su upamćene njegove riječi upućene jednom od namjesnika: ”Otkad si ti sebi dao za pravo da porobljavaš ljude, a majke ih rađaju slobodne.”

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da nije sramota pogriješiti, ali je sramota ustrajati u griješenju. Siromašna starica je naučila Omera lekciju iz upravljanja kada mu je, ne znajući da je to on, rekla: ”Omer je preuzeo vlast i brigu nad nama, pa nas je zapostavio.” Halifa Omer nije joj ništa rekao, već je otišao kući i uzeo novac, a zatim se vratio i skuhao starici večeru. Ujutro joj je kupio sve potrepštine da se iskupi iako joj, zapravo, nije učinio nikakav zulum. Međutim, onaj ko voli i želi pravdu, on sebe optužuje prije nego druge, pogotovo ako je na tako odgovornoj funkciji na kakvoj je bio Omer ibn Hattab.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da istinski vjernik osjeća da je on odgovoran za ono što mu je Bog povjerio, i on se ne smiruje dok ne ispuni emanet koji mu je povjeren. Stoga, nije čudo što je hazreti Omer govorio: ”Ako bi životinja slomila nogu na obalama Eufrata, bojim se da će me Allah pitati na Sudnjem danu: ‘Omere, zašto joj nisi napravio put?”’

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da je vlast odgovornost i emanet, a ne privilegija i čast. Halifa Omer je, pored svih državnih obaveza, našao vremena da sa svojom suprugom pomogne Arapu čija žena se porodila a nisu imali nigdje nikoga, kao što je našao vremena da vlastitim rukama liječi deve koju se date na ime zekata.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da je okupljanje radi zajedničkog namaza, okupljanje koje život znači. Halifa Omer je okupio i ujedinio muslimane da za jednim imamom klanjaju teravih-namaz, pa je Allah njihova srca ujedinio pod vođstvom Omera ibn Hattaba, da bi nakon toga osvojili Perziju i Bizantiju.

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da je kriterij za postavljanje na vlast sposobnost, a ne podobnost i nepotizam. Kada je neko od ashaba predložio Omeru da sina imenuje za svoga nasljednika, veliki halifa Omer rekao mu je: ”Majka te ne imala, to su riječi kojima se ne želi Allahovo lice!”

– Hvala Omeru ibn Hattabu, iz njegove biografije naučio sam da čovjek umire na onome na čemu je i živio. Omer je živio u ime Allaha i sav svoj život posvetio je islamu, pa je tako i okončao svoj život. On je kod Allaha bio ugledan, pa ga je Allah počastio šehidskom smrću u toku učenja Kur’ana. Blago tebi, pravedni vladaru, šehidu mihraba, Omere ibn Hattabu!

saff.ba