Hvala Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da neki bolesnici ne trebaju razlog da mrze

Visits: 638 Today: 2

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da neki bolesnici ne trebaju razlog da mrze. Iblis je mrzio Adema, a.s., iako mu Adem, a.s., nije ništa nažao učinio.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da ne trebam vjerovati sve što čujem i da me ne smije obmanuti ničija vanjština, jer je mnogo vukova zaogrnuto odjećom misionara (propovjednika) i mnogo je zlobnika koji se predstavljaju kao savjetnici. Ta, zar Iblis nije izveo Adema, a.s., iz Dženneta, govoreći mu: “O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?” (Ta-ha, 120.)

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče saznao sam da su bolesti srca smrtonosnije od bolesti tijela. Zavidnost je otjerala Iblisa iz okrilja Allahove milosti i potakla Ademovog sina da ubije svoga brata.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je Allahova milost veća od grijeha, bez obzira koliko grijeh bio velik, ukoliko se čovjek iskreno pokaje nakon grijeha. Adema, a.s., grijeh je istjerao iz Dženneta, ali su ga zato kajanje i pokornost Allahu vratili natrag.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče saznao sam da, ako ljudi žele da ti omile porok, promijenu mu ime. Tako je ”stablo grijeha” postalo ”stablo besmrtnosti”, kamata je postala korist, vino su nazvali duhovnim pićem, a nastranost je postala uzoritost.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da nekima ne možeš udovoljiti, bez obzira koliko pokušavao. Iblis nije bio zadovoljan sa Allahom, dž.š., na nebesima, pa kako da ljudi budu zadovoljni jedni drugima na Zemlji.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je Allah mogao stvoriti Havu od zemlje kao što je stvorio i Adema, a.s., ali ju je stvorio od Ademovog rebra da bi Adem osjećao naklonost prema Havi jer je ona dio njega.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da ne trebam prezirati ni jedno Božije stvorenje, jer gavran nas je naučio kako ćemo pokopati naše mrtve.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je sukob između istine i laži uvijek isti, samo se vojnici istine i laži mijenjaju.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da su neki ljudi spremni učiniti sve kako bi ostvarili svoje ciljeve, jedan od Ademovih sinova ubio je rođenog brata zbog žene.

Hvala našem praocu Ademu, a.s., iz njegove priče naučio sam da život, bez obzira na njegovu dužinu, ima svoju granicu i da čovjek, bez obzira koliko živio na Zemlji, na kraju završava u njezinoj utrobi. Adem, a.s., živio je hiljadu godina, a nakon toga je završio u kaburu.