Hoćeš da osjetiš kako je biti u društvu meleka?

Visits: 327 Today: 2

Hoćeš da osjetiš kako je biti u društvu meleka?
Uči ili slušaj Kur’an.
Nakon kratkog vremena, osjetit ćeš mir, spokoj, neku čudnu sreću, brige nestaju, sve ti ravno do mora kako kažu.
To je ono što svako ima priliku da osjeti…
U tim momentima, dok smo uz Kur’an, meleki se spuštaju, natkriljuju nas krilima i dove za tebe.
Sa melekima se spuštaju smiraj, milost i bereket, zato osjetimo smiraj i sreću, osjećamo se osvježeni nakon učenja Kur’ana.
Rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, o ovom fenomenu: “Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Kur’an i da ga međusobno proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

  • Nedim Botić