HIDŽAB – RAZLOG ZA RAZVOD BRAKA

Visits: 1041 Today: 1

Tokom niza godina provedenih u učenju rukje, sigurno kao i većina ispravnih učača rukje, susretao sam se sa najčudnijim situacijama koje su djelimično ili sasvim uzrokovane dzinskim djelovanjem ili su bile izazvane putem sihra i opsihrenosti.
Vrijedni čitaoci, želim vam u ovom kratkom prilogu iznijeti nekoliko događaja vezanih za nošenje – skidanje hidžaba (marame) što je dovodilo do razdora u porodicama a imalo je direktnu vezu sa sihrom ili sa šejtanskim došaptavanjem.Radi što boljeg razumijevanja, moramo se podsjetiti da džini nisu kukci ili poslušne, dresirane životinje već razumna i umna bića te da posjeduju inteligenciju sličnu ljudskoj, inače ne bi bili šerijatski obveznici niti bi za njih važila Objava Kur’ana Časnog.Džini, kao i mnogi ljudi u našem okruženju, nas mogu iskoristiti protiv nas samih ili našu ljubav prema Islamu okrenuti protiv nas ili navesti nas, koristeći naše neznanje i naše slabosti protiv nas.
Za ovu majstoriju nije potrebno da džini uđu u naše tijelo, jer ulazak džina u tijelo ukazuje na našu i na džinsku slabost a nikako na njihovu sposobnost. Sposobnost se ogleda u djelovanju spolja. Primjerice, niko ne ulazi u televizor da bi prešaltao drugi program tv – prijemnika, već sa malo sposobnosti koristi daljinski upravljač. U našem svakodnevnom životu smo svjedoci zlokorištenja naše ljubavi prema Islamu od porodičnih svađa do započinjanja bratoubilačkih ratova i tekfira – u ime Islama!

Što se tiče marame (hidžaba), pokrivanja stidnih mjesta, kod punoljetnih žena se svakako podrazumijeva i pokrivanje kose, i muškaraca je stroga obaveza – farz i po ovom pitanju uopšte ne postoji razilaženje kod autoriteta ehli sunneta wel džemaata. Opoziciona mišljenja su prisutna tek po pitanju nošenja nikaba ili burke.Nerijetko je suočavanje sa složenim stanjima gdje se neka žena, tokom liječenja, vrati Islamu (što je pozeljno i preporučeno) ili još jače prigrli ibadet što uključuje i pokoravanje Allahu Uzvišenom u nošenju marame. Najčešće se to desi u konsultiranju sa mužem i u obostranom razumijevanju. Ovako izgleda idealna situacija. Problemi i muke, međutim, nastaju kada se supruga bez “dozvole” ili saglasnosti muža odluči da “nosi hidžab” čak i onda kada muž nikako ne praktikuje Islam, ili još gore; on svakodnevno konzumira alkohol ili čini teške grijehe. Posebno otežavajuća okolnost jeste ako ovakvi bračni parovi imaju zajedničku djecu. Kada se radi o ovakvim slučajevima u kojima nema međusobnoga dijaloga niti dogovaranja u vezi sa nošenjem hidžaba, najčešće dolazi do razdora u braku, najkasnije onoga momenta kada muž zahtijeva od supruge da skine hidžab. Ovdje su svađe već programirane i vode samo razvodu koji nije haram ali, ne zaboravimo, da džini i šejtani dobiju najveću nagradu od Iblisa (Allah nas sačuvao od njega) ako rasture jedan islamski brak, što je i cilj sihra.
Poznat nam je hadis: “Nema pokornosti bilo kome u onome što je grijeh prema Stvoritelju”! Ali, ne zaboravimo isto tako ni hadis Resulullaha, alejhisselam, kada kaže: “Namjera (nijet) vjernika je bolji od njegovog djela!”
Ko u današnjem vremenu smutnje želi da mu se rasturi dogogodišnji brak i osirote maksumčad? U ime Islama? Pod plaštom bogobojaznosti i pokornosti?
Zar šejtani i dzini ne znaju iskoristiti našu ljubav prema Allahu dž.š. i Islamu protiv nas; da u pogrešnom momentu učinimo ono što je u suštini ispravno?!
Želim preporučiti sabur i strpljenje prema “nerazumnom” mužu uz iskrene dove Uzvišenom za Uputu. Lakše je dignuti ruke u dovi negoli se razvesti. U tom slučaju se kidaju mnoge rodbinske veze i rađaju se mržnje zbog kojih najviše pate posebno maloljetna djeca.
U braku bez djece je potlačenoj ženi lakše donijeti odluku za razvod i opseg štete pucanjem braka je daleko manji.Da li je bolje ženi sa malom djecom (u današnjem vremenu fitne i razvrata posebno kod nas u Evropi) da bude pokrivena a razvedena i sama ili da bude otkrivena (sa nijetom da se pokrije kada se poprave uvjeti) sa svojom djecom i sa svojim mužem koji joj ne zabranjuje namaz ni druge ibadete iako sam ne praktikuje Islam?Na kraju, zar u današnjem vaktu smutnje i fitne jednoj ženi nije najbolji hidžab prvo njen Gospodar pa onda njen muž?

Fuad A. Seferagić