Hadisi koji su vezani za ramazan ali su slabi ili izmišljeni‼️

Visits: 689 Today: 2
 • “Postite, bit ćete zdravi.” (slab)
 • “Prva trećina mu je milost, druga oprost, treća oslobađanje od vatre.” (slab)
 • “Doista Allah, svake noći ramazana, oslobodi od vatre šest stotina hiljada robova. A posljednju noć ramazana oslobodi toliko koliko je oslobodio za cijeli ramazan.” (slab)
 • “Kada nastupi prva noć ramazana Allah pogleda u Svoja stvorenja, a kojeg god roba pogleda, takvog neće kazniti. Allah svakog dana oslobodi hiljadu hiljada Svojih robova od vatre.” (izmišljen)
 • “Pet stvari će pokvariti post i abdest: laž, prenošenje tuđih riječi, ogovaranje, pogled u zabranjeno, lažna zakletva.” (slab)
 • “Kada bi robovi znali vrijednost ramazana, poželili bi da traje cijelu godinu.” (izmišljen)
 • “Nafila u ramazanu vrijedi kao farz mimo ramazana, a farz u ramazanu vrijedi kao sedamdeset farzova mimo ramazana.” (ništavan)
 • “Koga ramazan zadesi u Meki, i na tom mjestu posti i klanja koliko može, Allah će mu upisati nagradu poput stotinu hiljada ramzana.” (izmišljen)
 • “Redžeb je Allahov mjesec, šaban je moj mjesec, a ramazan je mjesec mog ummeta.” (izmišljen)
 • Izgovoriti prilikom iftara: “Allahumme leke sumtu, ve ala rizkike eftartu.” (slab)
 • ”San postača je ibadet, a njegova šutnja je tesbih.” (slab)
  Mjesec ramazan ima dovoljno odlika i posebnosti koje su spomenute u Kur’anu i vjerodostojnom sunnetu, tako da je nepotrebno spominjanje ovih predaja. ✨🌙

Sead Kumro