GDJE JE, TRENUTNO, DEDŽDŽAL I KOJI SU PREDZNACI NJEGOVOG DOLASKA?

Visits: 2696 Today: 1

Dedžal je živ i zatvoren je u samostanu na jednom ostrvu. Kaže se da su ga zatvorili meleki, a neke predaje govore da ga je zatvorio Sulejman, a.s. Mi nemamo pouzdanog i tačnog dokaza o tome. Bitno je da je Dedžal uhapšen, da je u određenoj prostoriji čvrsto vezan lancima, te da će biti pušten u već određeno vrijeme.Mjesto zatvora Dedžala je sigurno negdje na istoku, u oblasti današnjeg Horosana, iz mjesta “Jehudijje Isfahan” (na granici između Rusije i Irana). Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžal će se pojaviti u zemlji na istoku koju zovu Horosan.” (Bilježe Tirmizi i Hakim, Albani smatra da je sahih i bilježi ga pod brojem ). U drugom hadisu Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada Jevreja iz lsfahana, zaogrnutih u ogrtače.” (Bilježe Muslim i Ahmed).Hadis koji govori o Džessasi je jasan, pa ga nije potrebno komentarisati, ali ćemo iz njega izvući određene zaključke:

1. Dedžal postoji trenutno, živ je još od poslanstva Muhammeda, s.a.v.s, zatvoren je i čvrsto vezan.

2. Kada bi njegovo mjesto bilo poznato, ne bi se moglo doći do njega, niti ga osloboditi, jer on ima precizan rok kojeg mu je Allah propisao, koji se ne može ni ubrzati ni usporiti.

3. Njegovom će izlasku prethoditi određeni predznaci, od kojih je isušenje Taberijskog jezera, prestanak rađanja palmi u Bej sanu i još neki drugi.

Predznaci pojave Dedžala

Pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija, a.s, te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom poluotoku, nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima, te nakon osvajanja Istambula. Te bitke će trajati nekoliko mjeseci, kao što smo spomenuli u trećem poglavlju.

Neki događaji će se pojavttl prije Dedžala i om će najaviti skori izlazak Prokletnika, od kojih su:

1. Razarajući rat “Armagedon”, nakon kojeg će presušiti rijeka Eufrat i Taberijsko jezero, a palme u Bejsanu će prestati davati plod. Pa, kada se odigra velika bitka “Armagedon”, očekujte skoru pojavu Dedžala.

2. Dolazak godina velikih suša, gladi, nesreća i nasilja, te smanjenje broja ljudi koji će vjerovati, jer Muhammed, s.a.v.s, kaže: “ …L jude će, tri godine prije pojave Dedžala, pogoditi velika glad. Allah, dž.š, će prve godine narediti nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji da smanji svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će biti naređeno da nebo smanji svoje padavine za dvije trećine, a zemlja da smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj godini će biti naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da neće pasti nijedna kap vode, a iz zemlje neće niknuti ni jedna biljka i neće ostati nijedan pašnjak da neće biti uništen, osim onoga što Allah htjedne. Upitaše ashabi :’A od čega će ljudi živjeti tada?’ ‘Riječi: Lailahe illallah, Allahu ekber, Elhamdulillah će im biti zamjena za hranu“. ( Bilježi Ibn Madže, Ibn Huzejme i Hakim, hadis je vjerodostojan).Dakle, znak blizine pojave Dedžala je opći nered na Zemlji koji će prouzrokovati smutnje, ratove, glad i presušivanje rijeka i jezera, te povećan broj svjetskih kriza i problema. Ovakvo vrijeme je pogodno za pojavu tog šejtanskog stvorenja, koji će ljude iskušavati preko hrane i vode, da nas Allah, dž.š, sačuva njega!

islamBosna
Slika: novihorizonti