Evo šta je Muhammed, a. s., rekao za zijevanje

Visits: 10634 Today: 1

Zijevanje treba spriječiti koliko se može i staviti na usta ruku prilikom zijevanja.
Preneseno je od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
„Allah voli kihanje, a mrzi zijevanje. Kada kihnete i kažete ‘el-hamdu lillah’, obaveza je svakom muslimanu koji ga je čuo reći ‘jerhamukellah’.
A zijevanje je od šejtana pa neka ga spriječi koliko može. Ako kaže: ‘aaa…’ šejtan mu se smije.“ Buhari mea’ el-Feth, 10/607; Muslim bi šerhi en-Nevevi, 18/122.
Prenio je Ebu Seid ei-Hudri, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada zijevate, stavite ruku na usta, jer šejtan tada ulazi u tijelo.“ Muslim bi šerhi en-Nevevi, 18/122.
Izvor: Zaštita od džina i šejtana – Vehid Abdusselam Bali