Dvije su vrste NAFAKE:

Visits: 753 Today: 3

Alija ibn Ebi Talib, r.a., je rekao:
“Dvije su vrste NAFAKE:
a) Nafaka koja TEBE TRAŽI. b) Nafaka koju TI TRAŽIŠ
Što se tiče nafake koja tebe traži, ona će te dopasti i stići, pa makar je ti i ne zaslužio zbog svoje slabosti, a što se tiče nafake koju ti tražiš, e ona te neće stići niti dopasti sve dok se ne potrudiš i dok ne uložiš trud…

  • Ova prva vrsta nafake je od Allahovog bereketa i dobrote…
  • A ova druga je od Allahove pravde, s obzirom da si je tražio i uložio trud.”

Saudin Cokoja