Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na dunjaluku… Pročitajte

Visits: 948 Today: 2

U hadisu koji je zabilježio imam Taberani, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu. Prvi grijeh jest nasilje, a drugi grijeh jest neposlušnost roditeljima.” Onaj koji čini ova dva grijeha, neka očekuje kaznu još na ovom svijetu, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Allah zna.

Čovjek koji čini zulum prema nekom drugom, kao naprimjer muž prema supruzi, neka očekuje kaznu u obliku bolesti ili siromaštva, ili da će on biti žrtva zuluma koji će nad njim počiniti neko ko je jači i snažniji, ili da će njegovoj kćerki njen muž činiti zulum. Slično može očekivati i onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, a kazna mu može biti da njegova djeca neće biti poslušna njemu. Kazna može biti u raznim oblicima, međutim, Uzvišeni Allah sigurno će mu dati neku kaznu i doživjet će nešto što mu neće biti drago, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Gospodar svjetova zna.

Zato, braćo i sestre, čuvajmo se činjenja nasilja drugima i čuvajmo se neposlušnosti roditeljima, jer Onaj koji uvijek motri nad nama i u čijoj su ruci naši životi i sudbine, obećao je da će zbog ovih grijeha požuriti da kazni čovjeka još na ovom svijetu.

Sa predavanja hfz. Abdurrahmana Kuduzovića
Pripremio i prilagodio islamski portal NUM