Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka 🤲

Visits: 16608 Today: 7

Bismillahi Rahmani Rahim
Djeca su u Kur’anu opisana kao ukras ovog svijeta, a Uzvišeni kaže: „Imetak i djeca su ukras ovog svijeta.“ (Sura El-Kehf, ajet 46.)
“U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i plemenite ashabe.
O Allahu, Ti znaš šta je potrebno mom sinu. Pomozi me da činim dove za njeg i zaštiti ga od svakog zla. O Allahu, sačuvaj njegovo tjelo , njegovo srce, razbistri mu misli , sacuvaj njegov um i osjećaje od svakog zla i štete. Allahume Amin
O Allahu, molim Te da zaštitiš mog sina od nesreća, povreda, teških bolesti, i svakog drugog oblika štete. Ya Allah Ya Rabbi
O Allahu, molim Te da moj sin nikad ne skrenu s Pravog puta, i da im podariš lijepu budućnost. Ya Allah Ya Rabbi
O Allahu, zaštiti mog Sina od zlih jezika i pogleda, od zla šejtana i džinna i ljudi . Ya Allah Ya Rabbi.
Stvoritelju moj , stavi mog sina pod tvoju zaštitu , tvoje okrilje , Tvoju sigurnost , Tvoju sigurnost, Tvoju blizinu , Tvoje utočište , Tvoje blaženstvo i Tvoj zastor od svakog sejtana , covjeka , zene , džinna nasilnika i zavidnika . Kao i Od zla svega onog sto postoji jer ti si uistinu Svemocan!
Ya Allah Ya Rabbi
Allahume Amin

La havle ve la kuvvete illa billah – Nema snage niti moći, osim sa Allahom