Dova za djecu🤲🌸Zaštiti moju djecu od dugova, od haram imetka

Visits: 4680 Today: 10

Dova za djecu🤲🌸
♡♡Allahu moj, Ti si onaj koji pružaš zaštitu, molim Te pod Svoje okrilje ih uzmi i ne prepusti same sebi ni koliko je treptaj oka. Neka njihovo srce, um, tijelo i emocije budu čisti i Tebi pokorni. Zaštiti ih od svakog zla koje Si stvorio, od nepravde koju mogu sami sebi nanijeti, od drugih ljudi, životinja, džina i šejtana prokletih. Od nesreća, bolesti, povreda, ovisnosti i poroka i sve druge fizičke, mentalne i emocionalne nevolje i tegobe.
Zaštiti našu djecu svih loših osobina, od oholosti, zavisti, sebičnosti, licemjerstva, zlobe i pohlepe i udalji ih od svakog grijeha. A podari im sposobnosti da donose dobre odluke i da uvijek teže prema onome što je dobro, plemenito i istinito i nadahni ih razboritošću, odlučnošću i korisnim znanjem, kod Tebe je sva moć.
Molim Te,podari im hairli brak i djecu.
Zaštiti moju djecu od dugova, od haram imetka, učini ih od onih koji uvijek daju i udjeljuju.,Allahu moj, ja Te molim za bliskost, ljubav, sretan i ispunjen odnos sa mojom djecom za sve dane našeg života. Neka ne zaborave naše dobročinstvo i neka nam uzvrate kada budemo stari i nemoćni. Milostivi Allahu dozvoli da i nakon naše smrti, naša djeca budu izvorom naših dobrih djela,voli ih Ti i budi zadovoljan sa njima na dunjaluku i ahiretu.
Amin! piše Nema snage niti moći osim kod Allaha Dž.š