DOVA KADA PUŠE JAK VJETAR – PROUČITE I PODIJELITE VEČERAS

Visits: 687 Today: 5

Dova je razgovor roba sa Rabbom i iznošenje Njemu svojih muka.

Dova je, zapravo, ibadet – oružje vjernika, stub dina, svijetlo nebesa i zemlje.

Dova prilikom puhanja jakog vjetra:
Allahumme inniii es’eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha.
Allahu moj, molim Te za dobro koje vjetar sa sobom donosi, a utječem Ti se od njegova zla!

akos.ba