Donosite li Vi salavate na našeg voljenog Poslanika? Pročitajte koja je vrijednost toga!

Visits: 2018 Today: 2

Donosite li Vi salavate na našeg voljenog Poslanika? Pročitajte koja je vrijednost toga!

Jedan ashab je pitao: “Allahov Poslaniče, šta misliš, ako bih ja sve svoje dove zamijenio donošenjem salavata na tebe?” Odgovorio je: “Tada će ti Allah Slavljeni i Uzvišeni biti dovoljan za ono što te brine od tvoga dunjaluka i tvoga ahireta.” (Ahmed)

Enes, r. a., prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao: „Ko mi u jednom danu prouči hiljadu salavata, prije nego što umre vidjet će svoje mjesto u džennetu“.

Ubejj je imao dove koje je učio za sebe u toku noci pa je upitao Poslanika s.a.w.s da li da sve te dove zamijeni donosenjem salawata na Poslanika a.s. na sta mu je Resulullah a.s. odgovorio:

‘Ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i biće ti oprošteni grijesi.”’

Bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga dobrim kao i šejh Albani. Bilježe ga još: imam Ahmed u Musnedu i Hakim u Mustedreku. Hakim ga smatra vjerodostojnim.

Jer onoga ko Vjerovjesnika spomene jednim salavatom, Allah spomene sa deset salavata. A koga Allah spominje salavatima, dovoljno mu je za ono što želi i grijesi mu budu oprošteni.”

preuzeto