Dok su mnogi širom svijeta slavili Novu godinu, oni su slavili Allaha.

Visits: 2310 Today: 2

Jutrošnje fotografije sa sabah namaza iz džamije Aja Sofije. 🇹🇷
Dok su mnogi širom svijeta slavili Novu godinu, oni su slavili Allaha.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
( 1 ) Reci: “O vi nevjernici,
( 2 ) ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
( 3 ) a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
( 4 ) ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
( 5 ) a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
( 6 ) vama – vaša vjera, a meni – moja!”
Kur’an, sura El-Kafirun (Nevjernici)

Republika Turska