Datula vrijedna Dženneta

Visits: 1164 Today: 1

Datula vrijedna Dženneta !!!
Aiša, radijallahu anha, rekla je: ”Došla mi je jedna siromašna žena sa dvije kćerkice, pa sam joj dala tri datule. Ona je svakoj kćerki dala po datulu, a treću je prinijela svojim ustima da je pojede, pa su kćerkice od nje zatražile i nju, a ona je i tu datulu podijelila na dva dijela i dala im. Njen me postupak zadivio, pa sam to ispričala Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je rekao: ’Allah joj je zbog te datule obećao ulazak u Džennet i spasio je od Vatre.’”
Hadis bilježi Muslim, 2630.
Ne pocjenjuj sadaku bez obzira koliko malehna i sitna bila !
Elvedin Pezić