Da li se životinjama (mačkama ili psima) smiju davati kurbanske kosti?

Visits: 2111 Today: 1

Pitanje: Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva, unutrica, kosti)?

Odgovor: Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana, niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. Prema tome, nema nikakve smetnje da se to njima da. Šta više, to se i preporučuje, jer je i životinju sevap nahraniti.

Odgovorio: Dr. Šukrija Ramić

Islam-iman