Da li muž ima pravo odbiti ženu u postelji?

Visits: 544 Today: 3

Pitanje: Da li muž ima pravo odbiti ženu u postelji? Kako postupati sa njim ako to radi?

Odgovor:Nema sumnje da je kontakt između supružnika psihička i fizička potreba kod ljudi. Međutim, treba reći kako jačina strasti varira od osobe do osobe, iako je kod muškaraca ta potreba više istaknuta nego kod žene. Dokaz tome su česte žalbe žena protiv muževa zbog prečestog spolnog odnosa. Islamski pravnici su u svojim djelima istakli pravo muža kod žene po ovom pitanju, a isto tako žena ima pravo kod muža na spolni odnos svaka četiri mjeseca, s tim da žena u svemu tome ne osjeti štetu. Što znači da ako ima potrebu, onda je muževa dužnost da udovolji njenoj potrebi osim ako se ne radi o haramu kao da je u mjesečnom ili postporođajnom periodu ili da se radi o nemoći, kao što je njegova bolest i tome slično.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”U islamu nema nanošenja štete niti sebi niti drugom.” (Ibn Madže)
Dakle, ono što je mnogo bitno među supružnicima jesu komunikacija i diskretnost, potpuna otvorenost i savjetovanje. Jer ako u braku nedostaje razgovora, tada nedostaje i sloge. Žena mora iznijeti svoje tegobe pred muža. Problem ne rješava stranac nego samo njih dvoje. Svaka nesuglasica koja izađe preko kućnog praga ostaje trajna. Zajedničko rješenje do kojeg oni dođu bolje je i vrednije nego da ih bilo ko drugi posavjetuje.

Dakle, smatram da je najbolje u ovakvim slučajevima suočiti se sa problemom zajedno i iznijeti to pred muža, dati mu na znanje, saopćiti mu svoje potrebe. Upravo isto onako kao kad je potrebno nešto od materijalnih stvari, odjeće, obuće, prehrane ili higijene, isto je kad mu treba reći šta joj je potrebno od ljubavi ili odnosa. Jer pojedini ljudi nisu sposobni da otkriju sami ove stvari, nažalost, nekima je potrebno nacrtati mapu života, braka i svega. Ali ipak smatram da su razgovor i međusobno savjetovanje u ovom slučaju najbolje rješenje, bez miješanja treće osobe u brak.

Allah najbolje zna.

Odgovorio: Harmin Suljić, prof