Da li je za umrlog bolje zaklati kurban ili u vrijednosti kurbana podijeliti sadaku?

Visits: 751 Today: 1

Da li je za umrlog bolje zaklati kurban ili u vrijednosti kurbana podijeliti sadaku?

Ulema – islamski učenjaci razišli su se o tom pitanju. Naravno, svako od njih ima svoje argumente. Na osnovu ponuđenih argumenata i mišljenja uleme smatram da je bolje dati sadaku u vrijednosti kurbana, posebno ako će to biti sadaka džarije (sadaka koja traje) i ako će ljudima više koristiti. Izuzetak bi bila situacija kada je, radi općeg dobra, korisnije kurban zaklati i kada osoba ostavi imetak i oporuči da se za nju, nakon njene smrti kolje kurban, jer to je validna oporuka koju je obaveza izvršiti, s obzirom da je oporučeno nešto što je halal. Da je u drugim situacijama bolje dati sadaku dokaz je praksa Poslanika, s.a.v.s. Naime, on nije praktikovao da kolje kurban za umrle, nego je jedan kurban klao za sebe i svoju porodicu, a jedan za muslimane iz njegovog ummeta koji nisu bili u stanju da kurban zakolju. Ashab Džabir ibn Abdullah prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, zaklao, na dan kad se kolju kurbani, dva uškopljena bijelo-crna rogata ovna. Kada ih je položio na bok (okrenuvši ih u pravcu Kabe) proučio je: “Okrenuo sam, uistinu, svoje lice Onome koji je oprirodio nebesa i Zemlju čistom Ibrahimovom vjerom i ja nisam od onih koji mu pripisuju sudruga (mušrika). Moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt, uistinu pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova. On nema sudruga. To mi je naređeno i ja sam musliman. Allahu, ovo je od Tebe i upućuje se Tebi od Muhammeda i njegova ummeta. S imenom Allaha. Allah je najveći.” Nakon te dove on je kurbane zaklao svojom rukom. (Ebu Davud, Sunen, “Kitabud-dahaja”, br 2413) Dakle, Poslanik, s.a.v.s, nije praktikovao da kolje kurban za umrle. To nije bilo poznato prvim generacijama muslimana, ako se izuzme hadis koji se prenosi od Alije, r.a, u kom kaže da mu je Poslanik, s.a.v.s, oporučio da za njega kolje kurban. Međutim, o vjerodostojnosti tog hadisa postoji duga rasprava.
Na osnovu svega navedenog smatram da je bolje, kako sam na početku rekao, da se u visini vrijednosti kurbana podijeli sadaka i da se vodi računa da, po mogućnosti, to bude sadaka od opće koristi koja će ljudima duže koristiti. U situaciji kada osoba ostavi imetak i oporuči da se za nju kolje kurban tu oporuku treba izvršiti i sve meso podijeliti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Odgovorio: dr. Šukri Ramić