Da li je veliki grijeh da se žena muslimanka uda za čovjeka nemuslimana

Visits: 422 Today: 1

Pitanje: Esselamu alejkum! Da li je veliki grijeh da se žena muslimanka uda za čovjeka nemuslimana (čovjeka druge vjeroispovijesti) ako se vole i poštuju. Da li je dozvoljeno da ona poštuje njegove praznika a on njene, te da ona nastavi obavljati svoje islamske dužnosti i da se oko djece i njihove vjere dogovore. Ili je potrebno da on prihvati islam?

Odgovor: Alejkumu selam! Muslimanki je strogo zabranjeno da se uda za nemuslimana. Takav “brak” se smatra ništavnim sa stanovišta islamskih propisa. Muslimanka se ne treba dovesti u situaciju o kojoj se govori u ovom pitanju. Ukoliko ta osoba iskreno prihvati islam prije sklapanja braka, tada je dozvoljeno da sklope bračni ugovor.

islamskazajednica.ba