Da li je nijet za post obavezan i kako se donosi?

Visits: 2100 Today: 4

Da li je nijet za post obavezan i kako se donosi? Koje su vrste obaveznog posta?

Odgovor:

Nijet za post je obavezan kao i za ostale ibadete i donosi se u srcu.I obaveza je čovjeku da zanijeti ramazanski post ili neku
drugu vrstu obaveznog posta poput posta zavjeta, posta napaštanja te posta iskupa.
Znači ovo su četri vrste obaveznog posta.

Mora se zanijetiti prije zore jer Poslanik a.s je rekao: “Nema posta onaj koji ne zanijeti prije zore”. ili u drugoj predaji:
“Ko ne zanijeti od noći”

I tu nema razilaženja, znači zapostiti se mora u periodu noći do zore.

Nije lošije da nijet bude pred sami ibadet, jer je svježiji i teže će biti natrunjen sa nekim grijehom.

Odgovorio Safet Kuduzović

svjetlo-dunjaluka