Da li je ispravno tražiti, da muž nauči, suru kao mehr

Visits: 470 Today: 2

Da li je ispravno tražiti, da muž nauči, suru kao mehr

Nije ispravno da žena na ime mehra od budućeg muža traži da on nauči napamet neku suru iz Kur’ana ili cijeli Kur’an.
Mehr treba da bude nešto što ima svoju materijalnu vrijednost, ili da to bude nešto čija korist se vraća ženi.
To što muž treba da nauči neku suru nema nikakve koristi za ženu. Za razliku od toga da mehr bude da muž buduću suprugu poduči nekoj suri. To je korist koja se vraća ženi.

Elvedin Pezić