Da li je dozvoljeno onom ko uči rukju da udara, davi ili razgovara sa džinima?

Visits: 424 Today: 1

Pitanje: Da li je dozvoljeno onom ko oboljele liječi učenjem Kur’ana da udara, davi i razgovara sa džinima? Allah vas nagradio.

Odgovor: Nešto od toga su praktikovali neki od prijašnjih učenjaka, poput šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah. On bi znao da razgovara sa džinima (tokom rukje), i da ih davi i udara sve dok ne izađu (iz tijela oboljelog). Međutim, pretjerivanje i prelaženje granica u tim stvarima, a što čujemo o nekim učačima, je neutemeljeno.

Izvor: El-Fetavaz-zehebijjeh fir-rukaš-šer’ijjeh (82. str.)
Prevod: Menhedž