Da li imam nagradu za čitanje prijevoda Kur’ana?

Visits: 2710 Today: 1

Voma često ljudi postavljaju pitanje da li osoba koja čita prijevod Kur’ana ima nagradu za to. Da, osoba koja čita prijevod Kur’ana ima nagradu za to, ako to radi iskreno radi Allaha. Ako osoba koja čita tefsir Kur’ana ima nagradu, pa da osoba koja čita prijevod Kur’ana ima nagradu za to mnogo je prioritetnije. Čitanje prijevoda Kur’ana potpada općenito pod pojam imperativa ‘Ikre’ uči, pa samim time osoba koja čita prijevod Kur’ana ima nagradi za to.

Uzvišeni Allah naredio nam je da razmišljamo o značenjima kur’anskih ajeta. Mi koji ne znamo arapski jezik razumijemo kur’anske ajeta tako što čitamo prijevod Kur’ana. Ono što ne može tvrditi jeste da će čovjek za svako pročitano slovo prijevoda imati jedno dobro djelo, kao što je potvrđeno za onoga ko uči Kur’an na arapskom, ali to ne isključuje činjenicu da osoba koja čita prijevod čini dobro djelo i da će zbog njega biti nagrađena.

Moj savjet svima, da učimo Kur’an na arapskom, a potom da tu istu stranicu koju smo pročitali na arapskom pročitamo i njen prijevod kako bi razumjeli ono što nam Kur’an poručuje.

mr Elvedin Pezić

n-um