Da li i u kojoj mjeri je čovjek griješan/odgovoran za ružne misli?

Visits: 312 Today: 3

Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe.Čovjek nije griješan/odgovoran za ružne misli i šejtanske vesvese/došaptavanja, sve dok se one ne pretvore u čvrsto uvjerenje i srčanu odluku/želju, a biće nagrađen ukoliko im se bude suprostavljao, prezirao ih i strahovao od njihovih posljedica.Islamski učenjaci su jasno istakli da je prezir, strah i tjeranje ružnih misli znak ispravnosti vjerovanja i dokaz čvrstine imana, kao što to potvrđuje pedaja u kojoj se navodi da je jedna grupa ashaba došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i požalila mu se da, ponekad, osjete u svojim dušama ono što nikada ne bi smjeli izgovoriti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je upitao: „Zar ste to već osjetili?“ „Jesmo“ – odgovorili su. „To je jasno vjerovanje (iman)“ – reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim)

Rekao je Nevevi: „Značanje hadisa: preziranje takvih misli i strah od njihove verbalizacije, koji su osjećali duboko u svojim dušama, dokaz je jasnog vjerovanja, jer ovakvu vrstu prezira i straha od ružnih misli, mogu imati samo oni koji su upotpunili svoje vjerovanje i nemaju sumnji i nesigurnosti u pogledu vjerovanja.“ Vjerujemo da su oni koji su nam postavili ovo pitanje upravo od ove vrste, i mi im poručujemo da ne strahuju i ne tuguju, i da se raduju riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah je, mome ummetu, oprostio ono što im duše njihove došaptavaju sve dok to ne izgovore ili ne urade.“ (Muslim)Tj. Allah će oprostiti zle misli ukoliko ostanu samo misli i ne pretvore se u konkretno djelo ili riječ. „Vesvesa“/došaptavanje je misao koja se javi i brzo nestane, koja se ne zadržava i za koju se srce ne veže. Smatramo za shodno u ovom kontekstu spomenuti riječi Ibn Hadžera el-Hejtemija, koji je, govoreći o liječenju vesvese, rekao: „Najbolji i najučinkovitiji lijek za vesvesu/zle misli/šejtansko došaptavanje je – njeno potpuno ignorisanje, bez obzira koliko duša bila kolebljiva i neodlučna i koliko je to pritiskivalo, jer samo ako je bude ignorisao, ona se neće učvrstiti/ustabiliti, štaviše vrlo brzo će nestati. Ako bude obraćao pažnju na nju i slijepo joj se pokoravao, ona će se postepeno povećavati, i eskalirati u ono što više neće moći kontrolisati, a nije isključeno da onoga ko joj se preda i posluša njenog šejtana, dovede i do ludila, pa i gorih i ružnijih situacija.

Dobro razmisli o ovom učinkovitom lijeku kojem nas je podučio onaj koji nije govorio po hiru svome, nego po objavi od Allaha, dželle šanuhu (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao vesvesu: „Neka se utječe Allahu od nje i neka odmah prekine“, tj. s ružnim mislima). Kome on bude uskraćen, uskraćeno mu je svako dobro, jer vesvesa, po jednoglasnom mišljenju učenjaka, dolazi od šejtana, koji preko nje, a to mu je najveća želja, nastoji zavesti vjernika, dovesti ga u bezilaznu situaciju, zagorčati mu život, pomračiti mu um i izvesti ga iz islama a da to i ne osjeti: „Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.“ (Fatir, 6)Od El-Izza ibn Abduselama se prenosi da je rekao: „Najbolji lijek protiv vesvese je vjerovanje da je ona „šejtanska zla misao“ koju Iblis ubacuje u ljudsku dušu, i da se bori protiv njega svim silama i nada se nagradi mudžahida, jer je svak borba protiv neprijatelja – bio on u ljudskom ili šejtanskom liku – džihad, borba na Allahovom putu. Kada tako bude gledao na vesvesu, uspjet će se odbraniti od nje.“ (El-fetaval-fikhijje el-kubra, 1/149).

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.net, br. fetve 220 516
Preveo i prilagodio za saff.ba: Mr. Semir Imamović