Da li ćeš biti od onih koji će na Sudnjem danu učiti lijepo, pravilno, tačno i razgovjetno?

Visits: 374 Today: 2

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: „Kazat će se (na Sudnjem danu) onome koji se družio sa Kur’anom: ’Uči i penji se, uči lijepo i razgovjetno kao što si učio na dunjaluku, a tvoje mjesto u Džennetu će biti kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.’“
Bilježi Ebu Davud, br. 1464., i Tirmizi, br. 2914. koji kaže da je hadis hasen sahih.
Da li ćeš biti od onih koji će na Sudnjem danu učiti lijepo, pravilno, tačno i razgovjetno?
Zavisi od toga da li ćeš na ovome svijetu iskoristiti priliku koja ti se nudi na svim stranama, da naučiš ispravno učiti Kur’an.
Ili te možda nije briga, jer svakako će biti pozvani oni koji su ispravno učili, a ti ćeš “sakriti” svoju sramotu?!
Pripremio: Senad Muhić, prof.