ČINITE HAJR, JER NE ZNATE KADA ĆETE STEĆI ALLAHOVU NAGRADU! ZBOG OVOGA JE ALLAH OPROSTIO BLUDNICI

Visits: 928 Today: 3

ČINITE HAJR, JER NE ZNATE KADA ĆETE STEĆI ALLAHOVU NAGRADU! ZBOG OVOGA JE ALLAH OPROSTIO BLUDNICI

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’ Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom mestvom (obućom), koju je držao u zubima, dok se ponovo popeo i napojio psa. Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘Allahov Poslaniće, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada.’” U jednom Buharijinom rivajetu stoji: “Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe i u Džennet ga uveo.” A po jednom drugom rivajetu, Buharije i Muslima: “Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica od Beni – Israila (Izraelićana), skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah, dž.š., oprosti njene grijehe.”

(Muttefekun alejhi)

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!

SVJETLO-DUNJALUKA

ISTINITA PRIČA: KO GOD SE OBRATI ALLAHU, ON ĆE MU POMOĆI

On će odlučiti kada je pravo vrijeme za vas i kada je treba da to bude. Uvijek imajte na umu da smo mi na Allahovom rasporedu, a ne obrnuto. Mi ne možemo diktirati Allahu kad želimo da se nešto dogodi. On ne požuruje ništa zbog žurbe nekoga.

Šejh Muhammed Hassan se približavao Kabi kada je jedan starac, koji je dovio, privukao njegovu pažnju. Njegova iskrenost i poniznost su bili kao magnet. Šejh mu je prišao nečujno kako ga ne bi uznemirio, te navodi kako je osjećao da će mu srce eksplodirati dok ga je posmatrao kako srčano dovi.

Šejh je klanjao dva rekata te je sjeo je pored njega plačući dok je posmatrao odnos ovog čovjeka sa njegovim Gospodarom. On kaže da je dugo sjedio pored njega, a za to vrijeme je još jedan muškarac primjetio kako starac dovi, te mu je prišao, poselamio ga. Starac nije odgovorio jer je toliko utonuo u svoju dovu da nije ni primijetio da mu se neko obraća. Prolaznik je onda izvukao veliku sumu novca i stavio je u krilo ovog starca i otišao. Nakon nekog vremena, starac je spustio ruke i pogledao u svoje krilo. Vidjevši novac nasmijao se, zaplakao i ponovo podigao ruke obraćajući se Allahu.

Kada je starac završio, šejh mu je prišao, poselamio ga, poljubio je njegovo čelo i kazao: “Halali što pitam, ali možeš li mi reći šta se dešava?” Starac se nasmiješio i jednostavno rekao: “A šta ti to znači da saznaš?” Šejh mu reče: “Tako ti Allaha, molim te da mi kažeš jer želim da znam”. I onda je plakao dok se starac nije sažalio i ispričao mu svoju priču.

“Sine moj, tako mi Allaha, došao sam ovdje u takvom stanju brige koje niko osim Allaha nije bio svjestan, a toliko sam bio uznemiren da samo Allah zna. Tako mi Allaha, nikada nisam ni od koga ništa tražio osim od Njega. Rekao sam Mu: “Moj Gospodaru, nalazim se u Tvojoj kući i ni od koga nisam ništa tražio, hoćeš li me Ti vratiti praznih ruku”. On je dalje nastavio: “Sine moj, tako mi Allaha, poslao mi je triput više nego što sam tražio…!”
Braćo i sestre, ko god se osloni na Allaha, On će mu biti dovoljan. Ko god se obrati Allahu, On će mu pomoći. Ko god svoj problem povjeri Allahu, Allah će ga izbaviti.

Nikada nemojte zaboraviti da je Allah sposoban da ispuni sve naše potrebe, samo je potrebno da budemo iskreni i uvjereni i neprekidno kucamo na Njegova vrata jer On nas nikada neće razočarati.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:

odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.

(El- Bekare, 186)

Autor: Šejh Junus Katrada

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba