CIJENA PCR TESTOVA U BIH OD SADA JE ZNATNO NIŽA

Visits: 179 Today: 2

Ranije najavljena odluka da će cijena komercijalnog PCR testa biti snižena na 96, sa dosadašnjih 140 konvertibilnih maraka stupila je na snagu.

Kako su rekli iz Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, ovlaštene ustanove koje provode testiranja moraju same formirati i izmijeniti cjenovnike, nakon njihove odluke.

Iz Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje ističu da se cijena komercijalnih testiranja odnosi na testiranja na vlastiti zahtjev, bez uputnice nadležnog ljekara te je obavezujuća za javne zdravstvene ustanove.

Zilha Ademaj, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH: “I privatne ustanove, ako zavodi zdravstvenog osiguranja ugovore tu cijenu sa privatnim ustanovama, a privatne ustanove utvrđuju samostalno komercijalne cijene, s tim što maksimalnu cijenu odobrava nadležna komora za tu vrstu usluge, konkretno u ovom slučaju bi bila komora biohemije.”

Za veliki broj građana Bosne i Hercegovine komercijalno testiranje je do sada bilo preskupo. Međutim, u brojnim bh. sredinama problem je bio i sa redovnim PCR testiranjem, odnosno testiranjem koje su trebali raditi na preporuku ljekara. Na primjer, Unsko-sanski kanton je do sada sve uzorke slao u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a broj testova je bio ograničen i rezultati su se čekali po nekoliko dana. Ta bi praksa, nakon što je bolnica u Bihaću dobila aparat, trebala prestati.

Direktor Kantonalne bolnice u Bihaću Hajrudin Havić: “Ono što ja imam informaciju je da se radi o 96 mjesta, koja će se moći raditi. Ako uzmemo tri za kontrole, znači 93 testa će se moći raditi u jednom aktu, pa ćemo vidjeti koliko će se moći stizati u toku jednog dana.”

Nabavka PCR aparata je, također, značajna zbog blizine granice i brojne dijaspore. Podsjećamo, prošle sedmice krizni stožer Republike Hrvatske donio je odluku kojom iz BiH, bez PCR testa, ne mogu ući ni njeni državljani.

Šef Granične policije u PU Splitsko-dalmatinskoj Slobodan Marendić:

U ovom trenutku temeljne važeće odluke izlazak iz Hrvatske, povratak isključivo uz PCR test. Priznaju se iz BiH, ali svakako moraju biti mlađi od 48 sati i mora ga napraviti ovlaštena institucija iz države iz koje osoba dolazi.
Građani koji prelaze granicu sa Hrvatskom upoznati su sa pravilima.

Idemo za Split. Trebali smo napraviti test, bris.
Znam, znam, ali imam tu potvrdu, inače se ne bi usudila krenuti.
Strani državljani, koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati, ali su od te odluke izuzeti državljani Srbije, Hrvatske i Crne Gore prenosi hayat