Božiji savjet supružnicima “… i sa njima lijepo živite!”

Visits: 567 Today: 1

Svi međuljudski odnosi su riješeni propisima lijepe vjere Islama. Odnosi u braku su posebno detaljno definisani zbog značaja i osjetljivosti tih odnosa. Islam je mužu dao prava i obaveze prema supruzi a i supruzi isto tako prava i obaveze prema mužu.
U slučaju da se desi preferiranje prava u odnosu na obaveze, mogu se desiti nesporazumi i problemi u bračnoj zajednici.Lijep savjet nam daje Uzvišeni Gospodar u suri En-Nisa, 19. ajet: “O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onog što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. I sa njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onom prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao”.

U lijep odnos prema supruzi spada i sljedeće: dati joj vjenčani dar, izdržavati je, izbjegavati verbalno uznemiravanje i ljutnju, zadovoljavati njene bračne potrebe, pohvaliti njen trud u kući i brigu o djeci te zahvaliti joj se na dobročinstvu, pomagati joj u kućnim poslovima te, ukoliko ona radi i privređuje za porodicu, da je se pita za trošenje njenog imetka.Ovaj savjet Uzvišenog Gospodara je značajan u praksi jer nosi veličanstvena i dalekosežna značenja o kojima se treba voditi računa svakodnevno. Sveznajući Allah ničim nije ograničio sintagmu lijepo živite nego je prepustio da se lijep taj odnos shvati na osnovi običajnog prava određenog mjesta.”… One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu, – samo muževi imaju prednost nad njima za jedan stepen.” (Prijevod značenja El-Bakara, 228.) Veza između muža i žene počiva na dobročinstvu i međusobnom razumijevanju prirodnih različitosti u karakteru i poimanju stvari.

Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, je rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizi, sahih)Sve ovo je razlog da supružnici međusobno razumiju svoje mjesto u braku i da, poštujući propise, ostvare svoje međusobne bračne interese i da žive u skladnoj bračnoj zajednici u kojoj će svako ostvarivati svoje pravo uz poštivanje obaveza.

Redakcija Akos.ba