Bošnjačka rana koja se otvara svakog 11. jula

Bošnjačka rana koja se otvara svakog 11. jula
Svake godine, na isti dan 11. jula, ponovo se otvori “srebrenička rana” i nadiru isti osjećaji ili su čak i jači. Ponovo se ukopavaju na stotine pronađenih Srebreničana. Neko je “radostan” jer je pronašao svoga bližnjeg i ukopao ga, dok drugi žive u zebnji i nadi da će naći svoje najmilije i ukopati ih na mjesto gdje će ih moći posjetiti i bar na jedan određeni način i na jedno kratko vrijeme osjetiti olakšanje.
Da li možete zamisliti “sreću” tih ljudi? „Raduju“ se pronalasku kostiju svojih najmilijih i njihovom konačnom pokopu… piše
Sabit Iztarcina zadnji profil