BILO KAKO BILO SVE SU UKRALI

Visits: 678 Today: 2

‼️BILO KAKO BILO SVE SU UKRALI‼️
Akademik Ferid Muhić: “I onda vidite da je najstariji Rječnik bosanskoga jezika iz 1632. godine, a da je prvi rječnik srpskog jezika, onaj od Vuka Karadžića iz 1815., nastao skoro 200 godina kasnije. I pri tom nije „rečnik“ Vuka Karadžića, nego „rječnik“. Kad pogledate unutar tog rječnika sve je ijekavsko; „dijete“, nema nigdje „dete“, zatim riječi „mlijeko“, „lijepo“, „snijeg“. Nema „snega“. Oblik, gramatika, sintaksa, semantika, potpuno je uzeto i dato, on to otvoreno kaže, iz hercegovačkog i centralnobosanskog, sjevernocrnogorskog, dakle upravo ovaj region. Štaviše, on kaže, onaj u Srbiji liči na govedara i ovčara i vrlo je prost i bez finese, ovaj bosanski je prefinjeniji i ima više poezije u sebi. Vuk Karadžić ga uzima kao osnovu.”
I samo jedna mala korekcija po pitanju objave, sve se može uzeti kao relevantno, osim grba – grb nije švicarski. U pitanju je bizantska dinastija Paleologa koja je vladala Bizantom od 1261. do 1453. godine. Međutim, bilo kako bilo sve su ukrali.

Bošnjački pokret-Ljiljani