Allahov Poslaniče, da sam tvoj……

Visits: 318 Today: 2

Allahov Poslaniče i moj miljeniče, zamišljam sebe da živim u tvoj vakat, zamišljam da sam jedan od ashaba, živim blizu tvoje kuće i tvoje džamije. A onda se zamišljam u raznim situacijama, društvenim i ljudskim.U svakom primjeru, osjetim tvoju dobrotu i plemenitost. Osobine koje danas iščezavaju među muslimanima.Allahov Poslaniče, kad bi bio tvoj komšija siromah, siguran sam, da gladan ne bih zaspao.Allahov Poslaniče, kad bi bio slijepac, siguran sam, da bi me uvijek do džamije i pijace vodio.Allahov Poslaniče, kad bi bio invalid, siguran sam, da bi mene i moja kolica gurao gdje god bude trebalo.Allahov Poslaniče, kad bi bio bolesnik, siguran sam, da bi me redovno obilazio.Allahov Poslaniče, kad bi grijeh ili grešku učinio, siguran sam, da bi me lijepo i tajno posavjetovao.Allahov Poslaniče, kad bi bio tužan i usamljen, siguran sam, bi me obradovao i posjetio.Allahov Poslaniče, kad bi problem napravio, siguran sam, da me ne bi javno prozvao.Allahov Poslaniče, kad bi nekom nepravdu učinio ili grijeh javno uradio, siguran sam, da ne bi glas na mene podigao.Allahov Poslaniče, kad bi nešto sramotno uradio, siguran sam, da bi ti moju sramotu sakrio.Allahov Poslaniče, kad bi ti selam nazvao, siguran sam, da moj selam ne bi odbio.Allahov Poslaniče, kad bi ti meni nešto obećao, siguran sam, da bi to i ispunio.

Allahov Poslaniče, kad bi, ne znam kakav grijeh uradio, siguran sam, da me ti ne bi nazvao pogrdnim imenom.Allahov Poslaniče, kad bi moja djeca, ostala bez mene, siguran sam, da bi se ti o njima brinuo.Allahov Poslaniče, kad bi……

Za Akos.ba piše: Saudin Cokoja