Allah najviše ljudi oslobodi od džehennemske vatre na Dan Arefata

Visits: 627 Today: 1

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allah, dž.š., propisao je sebi milost i On Svojom milošću obasipa Svoje robove. Allahova milost je more bez obala i ona obuhvata svaku stvar kako dolazi u ajetu: ”Milost Moja obuhvaća sve.” (El-A’raf, 156.) Allahova milost ogleda se i u tome što nam je podario određeno vrijeme, odnosno određene dane u kojima se dobra djela i nagrada za njih umnogostručavaju i u kojima muslimani i muslimanke imaju priliku da nadoknade ono što su propustili i da za, količinski, malo dobrih djela dobiju ogromnu nagradu.

U blagoslovljeno vrijeme ubraja se i prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta i to su najbolji i najodabraniji dani, bolji čak od dana ramazana, kao što su noći ramazana bolje od noći zul-hidžeta, na osnovu pretežnijeg mišljenja islamskih učenjaka.

Allah, dž.š., zaklinje se u Kur’anu ovim danima, a poznato je da se Allah ne zaklinje osim onim što je istinski vrijedno. U Kur’anu dolazi: ”Tako mi zore i deset noći.” (El-Fedžr, 2.) Većina komentatora Kur’ana smatra da se ovi ajeti odnose na prvih deset dana i noći mjeseca zul-hidžeta.

To su dani u kojima se susreću različite vrste ibadeta koji se ne nalaze u drugim danima. Osim namaza, dobrovoljnog posta, udjeljivanja sadake, zikra, koji su uobičajeni i za druge mjesece i dane, prvih deset dana zul-hidžeta odlikuje se veličanstvenim ibadetom kao što je hadž, a u sklopu hadža je telbija koja se inače uči samo u toku hadžskih obreda, kojom vjernici potvrđuju svoj tevhid i svoju pokornost Allahu odazivajući se na Allahov poziv i naredbu da izvrše petu islamsku dužnost i obave obrede hadža.

U tih deset dana je i dan Arefata, deveti dan zul-hidžeta, a to je dan opraštanja grijeha i oslobađanja od džehennemske vatre. Prenosi se od Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nema dana u kojem Allah oslobodi više ljudi od vatre od dana Arefata.” (Muslim)

U deset dana zul-hidžeta je i dan koji je u islamskoj terminologiji poznat kao ”jevmun-nahr” – ”Dan prinošenja žrtve”, a to je upravo deseti dan zul-hidžeta, odnosno prvi dan Kurban-bajrama. To je općenito njabolji dan u godini na šta aludira hadis u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji dan je jevmu-nahr (prvi dan Kurban-bajrama).” (Hadis bilježe Ahmed i Ebu Davud sa vjerodostojnim nizom prenosilaca)

Allahu su najdraža dobra djela u prvih deset dana zul-hidžeta što potvrđuju i riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih dana (tj. deset dana zul-hidžeta).” Upitali su: ”Allahov Poslaniče, zar i od džihada na Allahovom putu?” Odgovorio je: ”Da, i od džihada na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u džihad sa svojim životom i svojim imetkom i ne vrati ništa od toga (tj. preseli u džihadu).” (Buharija)

Naši dobri prethodnici posebnu pažnju posvećivali su ovim danima. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: ”Za deset dana zul-hidžeta rečeno je: ”Za svaki dan hiljadu dana (dobrih djela), a za dan Arefata deset hiljada dana.”

Ovo su dani u kojima Allah prima i prihvata pokajanje od onih koji se iskreno pokaju, pa hoćemo li biti u skupini robova Milostivog koji su se odazvali na Allahov poziv: ”I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En-Nur, 31.) ”O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno.” (Et-Tahrim, 8.)

Allah poziva one koji su izgubili nadu u Allahovu milost da ne očajavaju: ”I ne gubite nadu u Allahovu milost; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.” (Jusuf, 87.) I poziva onoga kojeg su zarobile strasti i čiji život je ispunjen grijesima: ”Kada bi Mi došao sa grijesima koji su ispunili zemlju, a zatim Me na Sudnjem danu sreo, a nisi Mi nikoga ravnim smatrao, Ja bih ti došao sa isto toliko oprosta.” (Tirmizi)

Ovo je velika prilika koju ne bismo smjeli propustiti a da se ne vratimo u okrilje Allahove milosti i da ne učinimo iskrenu tevbu, jer je ovo vrijeme kada Allah najviše prima iskreno pokajanje i kada najviše oprašta grijehe. Onaj koga je možda prošlo dobro i blagodat ramazana, neka ne dozvoli da ga prođe dobro i blagodat deset dana zul-hidžeta. Brate i sestro, ne očajavaj zbog svojih grijeha i znaj da su u ovim danima posebno otvorene kapije Allahove milost, pa iskoristimo priliku za iskrene dove, istigfar, tevbu, dobrovoljni post, sadaku i druga dobra djela i ukrcajmo se na lađu u kojoj su oni koji će biti spašeni od džehennemske vatre.
saff