Ako vam je u životu krenulo teško, problemi vas salijeću, proučite ovu kratku dovu:

Visits: 9192 Today: 1

Ako vam je u životu krenulo teško, problemi vas salijeću, proučite ovu kratku dovu:

Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove.

Imam Muslim u svome Sahihu bilježi predaju od Ibn Abbasa, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom poteškoće učio ovu dovu:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

La ilahe illellahu-l-‘azimu-l-halim. La ilahe illellahu Rabbu-l-‘arši-l-‘azim.

La ilahe illellahu Rabbu-s-semavati ve Rabbu-l-erdi ve Rabbu-l-‘arši-l-kerim./

Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog i Blagog.

Nema boga do Allaha Gospodara Arša veličanstvenog.

Nema boga do Allaha Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara Arša časnog.

Ovu dovu trebalo bi učiti uvijek kada se pojave teškoće. Imam Et-Taberi tvrdi da su spomenutu dovu prve generacije muslimana učile u teškim situacijama i da su je zvali Dova koja se uči u teškoćama.

Također proučite i ovu dovu:
Dova za onoga ko je u dugu, nesreći i iskušenju

Dova za onoga koji je u dugu

Allahumme innii e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni, ve e’uzu bike minel-‘adžzi vel-keseli, ve e’uzu bike minel-džubni vel-buhli, ve e’uzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžali !

Allahu moj, zaštitu od Tebe tražim od brige i žalosti, od iznemoglosti i lijenosti, od škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom duga i od toga da me ljudi ne nadvladaju!

Dova za onoga ko je u nesreći i iskušenju

Inna lillahi ve inna ilejhi radži’uun. Allahummedžurnii fii musibetii vahluf lii hajren minha.

Mi smo Allahovi i dosta se Njemu vraćamo. Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga.

Komentiraj i izrazi svoje mišljenje!
putem-islama