Ako vam je dan nepotpun bez namaza, čestitamo jer radite ono šta milioni ljudi ne rade

Visits: 348 Today: 2

U generaciji “Samo jednom se živi” i “Živi u trenutku” ako planirate svoj život i živite svoj život imajući u vidu Ahiret, znajte pouzdano da ste među odabranima.
Teško je reći ne svim smetnjama u životu, tako je iscrpljujuće reći ne svojim haram željama, teško je ne gubiti vrijeme i svakodnevno se boriti s nefsom.
Ako vam je dan nepotpun bez predavanja o islamu.
Bez dove od srca.
Bez namaza.
Bez barem jednog ajeta Kur’ana.
Bez kajanja.
Čestitamo.
Radite ono što milioni ne rade.
A kad se sve zbroji, svi znamo što će se doista računati. Svako dobro djelo koje ste učinili samo u ime Allaha i da Njega zadovoljite.
Šemsija Nurul Kulub