Ako te boli, ako si bolestan, ako tuguješ, ako se brineš… pročitaj ovaj hadis Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

Visits: 13307 Today: 8

Ako te boli, ako si bolestan, ako tuguješ, ako se brineš, ako si u stresu, ako te uznemiravaju, ako si u strahu, ako si u bilo kakvom iskušenju…
… pročitaj ovaj hadis Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
“Vjernika ne pogode ni umor ni bolest, ni briga ni tuga, niti bilo kakvo uznemirenje, niti zabrinutost, čak i trn kada ga ubode, a da Allah time ne obriše njegove grijehe.” (Buhari i Muslim)
Uzvišeni Allah je dao za tebe ono što je najbolje za tebe, jer Uzvišeni Allah (Savršeni) savršeno propisuje sudbine ljudima i zna ono što je najbolje za njih.
Pa tvoje trenutno stanje je bolje za tebe nego bilo kakvo drugo jer to je za tebe izabrao/propisao Uzvišeni Allah koji ne griješi!

Muhamed M. Jušić