Ako nađete kod kurbana ove faličnosti i mane, ne kupujte ga. Ovakav se kurban ne smije klati: (Vjerodostojan…)

Visits: 601 Today: 1

Zaklati kurban je sunne-vadžibe za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti. Klanje kurbana je propisano riječima Uzvišenog (u prijevodu značenja):

“…Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!” (El-Kevser, 2. ajet) i riječima Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: ”Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram namaza, neka ga ponovo zakolje!”(Muttefekun alejhi)

Ako nađete kod kurbana ove faličnosti i mane, ne kupujte ga. Ovakav se kurban ne smije klati: (Vjerodostojan…)
Zdravlje i fizička ispravnost kurbana

U kurban se može zaklati samo ona životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana.

To znači da životinja namijenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga, i uha iz korijena, bolesna niti previše mršava.

U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: “Kurban ne smije biti: izrazito ćorav, izrazito bolestan, izrazito hrom ni izrazito mršav, toliko da se na kostima ne može napipati meso.” (Hadis bilježi Muslim)

Autor: أبو بكر جابر الجزائري / منہاج المسلم

Obrada: religis.com