Ako budete učili ovu dovu bićete zaštićeni od šejtanskog sudjelovanja prilikom intimnog odnosa:

Ako budete učili ovu dovu bićete zaštićeni od šejtanskog sudjelovanja prilikom intimnog odnosa:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada bi neko od vas prije nego što priđe ženi (prije seksualnog čina) proučio: “Bismillah, Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena” (U ime Allaha, Allahu moj, udalji od nas šejtana i odstrani ga od onog s čim si nas opskrbio) i iz toga akta dobili dijete, ne bi mu nikad šejtan naudio.” (Buharija)

Dovu treba da uči i muškarac i žena prije odnosa piše n-um